ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 56707
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
08/04/93
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

KESSI PEARLS

S 9589

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of KESSI PEARLS

ANSO LADIES ACCESSORIES CENTER

EE 26662

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ANSO LADIES ACCESSORIES CENTER

A.I. FELICI I BAMBINI

EE 33523

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of A.I. FELICI I BAMBINI

P & A IOANNOU OPTICAL HOUSE LIMITED

HE 36380

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of P & A IOANNOU OPTICAL HOUSE LIMITED

P & A IOANNOU OPTICAL HOUSE LIMITED

HE 36380

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of P & A IOANNOU OPTICAL HOUSE LIMITED

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

EE 40396

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

MISS AMELIE BOUTIQUE

EE 41334

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of MISS AMELIE BOUTIQUE

MAINSTREAM TREATMENT SERVICES LIMITED

HE 49101

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of MAINSTREAM TREATMENT SERVICES LIMITED

B. D. G. TRADING LIMITED

HE 56449

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of B. D. G. TRADING LIMITED

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 56707

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ROMALITA ENTERPRISES LIMITED

HE 58817

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ROMALITA ENTERPRISES LIMITED

NATURE'S BREATH LIMITED

HE 73121

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of NATURE'S BREATH LIMITED

SPLINTERS HAIR SALOON LIMITED

HE 80095

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of SPLINTERS HAIR SALOON LIMITED

N.A. IOANNOU CONSTRUCTION LIMITED

HE 89310

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of N.A. IOANNOU CONSTRUCTION LIMITED

LAJAPE ENTERPRISES LIMITED

HE 106627

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of LAJAPE ENTERPRISES LIMITED

ITECH OPTICIANS LIMITED

HE 116700

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ITECH OPTICIANS LIMITED

OWJ (ASIA) LIMITED

HE 141281

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of OWJ (ASIA) LIMITED

ΑΝΘΕΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 148218

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΑΝΘΕΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

KREFI LIMITED

HE 149453

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of KREFI LIMITED

KREFI LIMITED

HE 149453

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of KREFI LIMITED

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 159880

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΑΣΙΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 169912

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΦΑΣΙΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

VIANDRA COMPANY LTD

HE 193744

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of VIANDRA COMPANY LTD

VIANDRA COMPANY LTD

HE 193744

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of VIANDRA COMPANY LTD

ΕΛΙΣΑΒΕT ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΕΠΡΕΜΙΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 244172

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΕΛΙΣΑΒΕT ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΕΠΡΕΜΙΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

IOANNOU (MAKIS) & SONS LTD

HE 246135

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of IOANNOU (MAKIS) & SONS LTD

ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

HE 250595

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

HE 250595

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

Δ.Α.Λ. ΕΡΓΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ

HE 257058

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Δ.Α.Λ. ΕΡΓΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ

ANDREA & ME COLLECTIONS LIMITED

HE 267892

Potentially Related to ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ANDREA & ME COLLECTIONS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "06-07-2020" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument