Β.Ε.Α. ΓΕΝΙΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 57711
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
10/07/93
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ CAMERA CITY LAB LIMITED

HE 20232

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ CAMERA CITY LAB LIMITED

G.E. DOWN TOWN MESSENGER

EE 29615

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Owner of G.E. DOWN TOWN MESSENGER

PH. & G. PHOTO MATIK CO. LIMITED

HE 40916

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of PH. & G. PHOTO MATIK CO. LIMITED

Β.Ε.Α. ΓΕΝΙΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 57711

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of Β.Ε.Α. ΓΕΝΙΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CORKWOOD HOLDINGS LIMITED

HE 126492

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of CORKWOOD HOLDINGS LIMITED

PROBITAS PARTNERS (CY) LIMITED

HE 226698

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of PROBITAS PARTNERS (CY) LIMITED

EOS TRUST LTD

HE 268035

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of EOS TRUST LTD

GLOBAL CONSULTING SERVICES (CYPRUS) LIMITED

HE 279179

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of GLOBAL CONSULTING SERVICES (CYPRUS) LIMITED

GLOBAL CONSULTING SERVICES (CYPRUS) LIMITED

HE 279179

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Secretary of GLOBAL CONSULTING SERVICES (CYPRUS) LIMITED

B.C.L. BAKE CYPRUS LIMITED

HE 286162

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of B.C.L. BAKE CYPRUS LIMITED

INTERGEST CYPRUS LTD

HE 342795

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of INTERGEST CYPRUS LTD

INTERGEST CYPRUS LTD

HE 342795

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Secretary of INTERGEST CYPRUS LTD

S.E. EVANGELOU WOODWORKS LIMITED

HE 35800

Potentially Related to ΛΕΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of S.E. EVANGELOU WOODWORKS LIMITED

Β.Ε.Α. ΓΕΝΙΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 57711

Potentially Related to ΛΕΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Secretary of Β.Ε.Α. ΓΕΝΙΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "06-07-2020" (1 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument