ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 58155
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
11/03/93
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

SAVVAS PETROU LIMITED

HE 20067

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ who is Director of SAVVAS PETROU LIMITED

N & A KEFALONITIS LIMITED

HE 34705

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ who is Director of N & A KEFALONITIS LIMITED

N & A KEFALONITIS LIMITED

HE 34705

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of N & A KEFALONITIS LIMITED

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34925

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 58155

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΜΑΝΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 85713

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΜΑΝΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

FANESDALE HOLDINGS LIMITED

HE 105183

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ who is Director of FANESDALE HOLDINGS LIMITED

ROCHET SERVICES LIMITED

HE 122950

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ROCHET SERVICES LIMITED

A & G BERRY LIMITED

HE 134503

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ who is Director of A & G BERRY LIMITED

A.S. FRESH BISCUITS LIMITED

HE 137826

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ who is Director of A.S. FRESH BISCUITS LIMITED

FUNTEBY LTD

HE 206637

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of FUNTEBY LTD

KILPATRICK ENTERPRISES LIMITED

HE 244117

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ who is Director of KILPATRICK ENTERPRISES LIMITED

KILPATRICK ENTERPRISES LIMITED

HE 244117

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of KILPATRICK ENTERPRISES LIMITED

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΛΤΔ

ΗΕ 387892

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΛΤΔ

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 58155

Related to ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HOMETRADE COSTAS SAVVA LTD

HE 367024

Related to ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of HOMETRADE COSTAS SAVVA LTD

HOMETRADE COSTAS SAVVA LTD

HE 367024

Related to ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of HOMETRADE COSTAS SAVVA LTD

C. & C. COOKWARE

EE 6336

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of C. & C. COOKWARE

SUN-HARVEST PRODUCE

EE 12835

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of SUN-HARVEST PRODUCE

SK GYRO KEBAB

EE 26794

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of SK GYRO KEBAB

SLEEPEEZ UNDERWEAR

EE 30750

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of SLEEPEEZ UNDERWEAR

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34925

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34925

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΑ

EE 38472

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΑ

K.S.X AUTOSERVICES

EE 44310

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of K.S.X AUTOSERVICES

KRIDEL LIMITED

HE 46073

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of KRIDEL LIMITED

DESERT ORCHID (COCKTAIL BAR) LIMITED

HE 48538

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of DESERT ORCHID (COCKTAIL BAR) LIMITED

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48738

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 58155

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.A.S.P. SPECIAL ONLINE SERVICES LIMITED

HE 58647

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of G.A.S.P. SPECIAL ONLINE SERVICES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.