ΛΕΟΝΤΙΟΥ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 58532
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/01/70
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΛΕΟΝΤΙΟΥ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 58532

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΗ\n for\n ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ who is Alternate Director of ΛΕΟΝΤΙΟΥ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΑΡΑΖ

S 4619

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ who is General Partner of ΚΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΑΡΑΖ

D. NEARCHOU & I. LEONTIOU

S 9144

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ who is General Partner of D. NEARCHOU & I. LEONTIOU

ΛΕΟΝΤΙΟΥ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 58532

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ who is Director of ΛΕΟΝΤΙΟΥ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

LEONTIOU CAD CO LIMITED

HE 64249

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ who is Director of LEONTIOU CAD CO LIMITED

LEONTIOU CAD CO LIMITED

HE 64249

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ who is Secretary of LEONTIOU CAD CO LIMITED

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΕΝΤΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 87561

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ who is Director of ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΕΝΤΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

THE LION HIGHER COLLEGE OF ART & SCIENCE

S 7228

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Limited Partner of THE LION HIGHER COLLEGE OF ART & SCIENCE

MARENAPA DEVELOPMENTS LIMITED

HE 15765

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of MARENAPA DEVELOPMENTS LIMITED

MARENAPA DEVELOPMENTS LIMITED

HE 15765

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of MARENAPA DEVELOPMENTS LIMITED

MILEA HOTELS LIMITED

HE 24874

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of MILEA HOTELS LIMITED

M X SPECIAL DAY

EE 32842

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of M X SPECIAL DAY

M.K. ZIVANARIS (INVESTMENTS) LIMITED

HE 43573

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of M.K. ZIVANARIS (INVESTMENTS) LIMITED

EFFLEURAGE BEAUTY & SPA

EE 44674

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of EFFLEURAGE BEAUTY & SPA

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΗ

EE 45256

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΗ

CAREACT

EE 46068

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of CAREACT

ΛΕΟΝΤΙΟΥ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 58532

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΛΕΟΝΤΙΟΥ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΕΟΝΤΙΟΥ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 58532

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of ΛΕΟΝΤΙΟΥ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

LASERTA LTD

HE 77883

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of LASERTA LTD

CHR. & P. LIFE INSURANCE CONSULTANCY LIMITED

HE 83370

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of CHR. & P. LIFE INSURANCE CONSULTANCY LIMITED

THEMISTOS HOLDINGS LIMITED

HE 91321

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of THEMISTOS HOLDINGS LIMITED

COLPAY TRADING LIMITED

HE 93755

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of COLPAY TRADING LIMITED

TOWERFIELD SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 102297

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Assistant Secretary of TOWERFIELD SHIPPING COMPANY LIMITED

AUDESY LIMITED

HE 121809

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of AUDESY LIMITED

CHR. SERAPHIM (AGENCIES) LIMITED

HE 125201

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of CHR. SERAPHIM (AGENCIES) LIMITED

CHR. SERAPHIM (AGENCIES) LIMITED

HE 125201

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of CHR. SERAPHIM (AGENCIES) LIMITED

G & A KITSIOS ESTATES LIMITED

HE 131043

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of G & A KITSIOS ESTATES LIMITED

SHEAL LIMITED

HE 137521

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of SHEAL LIMITED

CLAYPOOL (OVERSEAS) LIMITED

HE 142647

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of CLAYPOOL (OVERSEAS) LIMITED

TSIAKOLIS ALL ELECTRONICS LIMITED

HE 159320

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of TSIAKOLIS ALL ELECTRONICS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.