ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΙΚΡΟΜΕΤ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 59300
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
31/12/93
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΙΚΡΟΜΕΤ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59300

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ who is Director of ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΙΚΡΟΜΕΤ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΙΚΡΟΜΕΤ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59300

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ who is Director of ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΙΚΡΟΜΕΤ ΛΙΜΙΤΕΔ

DITGAZ HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY

AE 1516

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Director of DITGAZ HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY

DITGAZ HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY

AE 1516

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of DITGAZ HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY

ΦΟΙΒΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Ν. ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 9374

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is General Partner of ΦΟΙΒΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Ν. ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

PIRILIDES & CO

S 11394

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is General Partner of PIRILIDES & CO

EQUITY FINANCIAL SERVICES LIMITED

HE 24223

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of EQUITY FINANCIAL SERVICES LIMITED

N.K. POPULAR FOODS LIMITED

HE 26509

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of N.K. POPULAR FOODS LIMITED

M.K.F. IMPORTS LIMITED

HE 26709

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of M.K.F. IMPORTS LIMITED

TOP HOTELS LIMITED

HE 27805

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of TOP HOTELS LIMITED

P.A.S. AUDIO MAGNETICS LIMITED

HE 30195

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of P.A.S. AUDIO MAGNETICS LIMITED

CICERONE ESTATE PROJECTS LIMITED

HE 32546

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of CICERONE ESTATE PROJECTS LIMITED

LOGOS TOURIST ENTERPRISES LIMITED

HE 33047

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Director of LOGOS TOURIST ENTERPRISES LIMITED

LOGOS TOURIST ENTERPRISES LIMITED

HE 33047

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of LOGOS TOURIST ENTERPRISES LIMITED

G.A.Z. VITTIS RESTAURATEURS LIMITED

HE 34835

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of G.A.Z. VITTIS RESTAURATEURS LIMITED

STELIOS ARESTI TRANSPORT & SELF-DRIVE CARS CO LIMITED

HE 35918

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of STELIOS ARESTI TRANSPORT & SELF-DRIVE CARS CO LIMITED

A.& F. HYPERSTATIC ENGINEERING DESIGN LIMITED

HE 40064

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of A.& F. HYPERSTATIC ENGINEERING DESIGN LIMITED

TOP HOTELS PROPERTIES & INVESTMENT CO LIMITED

HE 45227

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of TOP HOTELS PROPERTIES & INVESTMENT CO LIMITED

WINDGENE ENGINETRADE LIMITED

HE 46203

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of WINDGENE ENGINETRADE LIMITED

Z & V & S TRADING CO. LIMITED

HE 47798

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of Z & V & S TRADING CO. LIMITED

FIDEHON LIMITED

HE 48747

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of FIDEHON LIMITED

HONFAITH SHIPPING CO LIMITED

HE 49816

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of HONFAITH SHIPPING CO LIMITED

PANICOS MICHAELIDES ESTATE AGENCY LIMITED

HE 50240

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of PANICOS MICHAELIDES ESTATE AGENCY LIMITED

DYNISCO TRADING & INVESTMENT CO LIMITED

HE 50647

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of DYNISCO TRADING & INVESTMENT CO LIMITED

N. CHRISTOPHIDES & CO RENTALS LIMITED

HE 51227

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of N. CHRISTOPHIDES & CO RENTALS LIMITED

CHR. MODITIS ENGINEERING & HYDRAULICS LIMITED

HE 51731

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of CHR. MODITIS ENGINEERING & HYDRAULICS LIMITED

MICHALAKIS ATHANASIOU & SON DEVELOPERS LIMITED

HE 55954

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of MICHALAKIS ATHANASIOU & SON DEVELOPERS LIMITED

AL OMAR TRADING CO LIMITED

HE 56596

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of AL OMAR TRADING CO LIMITED

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΙΚΡΟΜΕΤ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59300

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΙΚΡΟΜΕΤ ΛΙΜΙΤΕΔ

THE RICHERS NIGHT SPOT & DISCO LIMITED

HE 59449

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ who is Secretary of THE RICHERS NIGHT SPOT & DISCO LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.