ΜΥΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 59472
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/12/94
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΜΥΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59472

Potentially Related to ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of ΜΥΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

T & A MULTIPLA LIMITED

HE 166069

Potentially Related to ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of T & A MULTIPLA LIMITED

ΜΥΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59472

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ who is Director of ΜΥΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΥΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59472

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ who is Secretary of ΜΥΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "06-07-2020" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument