ΕΡΜΗ ΜΗΝΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 60126
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/02/94
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

BLUE DREAM FASHIONS

EE 10177

Related to ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Owner of BLUE DREAM FASHIONS

LONG BEACH HOTELS LIMITED

HE 19072

Related to ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of LONG BEACH HOTELS LIMITED

ANASTA COMPUTER SERVICES LIMITED

HE 44749

Related to ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of ANASTA COMPUTER SERVICES LIMITED

ΕΡΜΗ ΜΗΝΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 60126

Related to ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of ΕΡΜΗ ΜΗΝΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

A & A CHRISTOFOROU PROPERTIES LIMITED

HE 241734

Related to ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of A & A CHRISTOFOROU PROPERTIES LIMITED

A.C. EURO OUTSOURCE TRAINING & CONSULTANCY LTD

HE 364960

Related to ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Director of A.C. EURO OUTSOURCE TRAINING & CONSULTANCY LTD

A.C. EURO OUTSOURCE TRAINING & CONSULTANCY LTD

HE 364960

Related to ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of A.C. EURO OUTSOURCE TRAINING & CONSULTANCY LTD

ΕΡΜΗ ΜΗΝΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 60126

Related to ΕΡΜΗ ΜΗΝΑ who is Director of ΕΡΜΗ ΜΗΝΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Σ.Μ.ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΛΤΔ

HE 305317

Related to ΕΡΜΗ ΜΗΝΑ who is Secretary of Σ.Μ.ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΛΤΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΑ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48983

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΑ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΜΗ ΜΗΝΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 60126

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ who is Secretary of ΕΡΜΗ ΜΗΝΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

KOKITA FARM LIMITED

HE 68749

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ who is Director of KOKITA FARM LIMITED

SAVS & P LIMITED

HE 109598

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ who is Secretary of SAVS & P LIMITED

MINAS QLP LTD

HE 134753

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ who is Secretary of MINAS QLP LTD

Α/ΦΟΙ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 167846

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ who is Director of Α/ΦΟΙ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

BROADCOURT LTD

HE 181120

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ who is Director of BROADCOURT LTD

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 223592

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ who is Director of ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α.Μ. HUMAN ACTION LIMITED

HE 233127

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ who is of Α.Μ. HUMAN ACTION LIMITED

M. P. PROFESSIONAL LICENSED PLAYERS' AGENTS LTD

HE 254435

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ who is Director of M. P. PROFESSIONAL LICENSED PLAYERS' AGENTS LTD

Σ.Μ.ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΛΤΔ

HE 305317

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ who is Director of Σ.Μ.ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΛΤΔ

PEOPLEUTD FOUNDATION LIMITED

HE 368885

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ who is Director of PEOPLEUTD FOUNDATION LIMITED

PEOPLEUTD FOUNDATION LIMITED

HE 368885

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ who is Secretary of PEOPLEUTD FOUNDATION LIMITED

365ISN LIMITED

HE 381094

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ who is Director of 365ISN LIMITED

365ISN LIMITED

HE 381094

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ who is Secretary of 365ISN LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.