ΜΑΡΩ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 61534
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
14/04/94
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

R.E.S. OFF SHORE CONSTRUCTION CO. LIMITED

HE 30331

Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ Π. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of R.E.S. OFF SHORE CONSTRUCTION CO. LIMITED

PLAX ELECTRONICS LIMITED

HE 30453

Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ Π. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of PLAX ELECTRONICS LIMITED

G.B. AND PAVLOS PAVLOU LIMITED

HE 33626

Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ Π. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of G.B. AND PAVLOS PAVLOU LIMITED

PAUL POLY CLOTHING LIMITED

HE 34347

Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ Π. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of PAUL POLY CLOTHING LIMITED

Σ. ΛΟΛΛΟΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35751

Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ Π. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of Σ. ΛΟΛΛΟΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

C.P.P. (ΓΕΝΙΚΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΗ ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38755

Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ Π. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of C.P.P. (ΓΕΝΙΚΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΗ ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΡΩ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 61534

Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ Π. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΜΑΡΩ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

CHRISTOCHAMA LIMITED

HE 96923

Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ Π. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of CHRISTOCHAMA LIMITED

POLYS KLEANTHOUS LIMITED

HE 107007

Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ Π. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of POLYS KLEANTHOUS LIMITED

CONSTANTINOS GEORGIOU TRADING LIMITED

HE 132886

Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ Π. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of CONSTANTINOS GEORGIOU TRADING LIMITED

P.N.P. PICK AND PAY LIMITED

HE 29589

Related to ΜΑΡΩ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ who is Director of P.N.P. PICK AND PAY LIMITED

P.N.P. PICK AND PAY LIMITED

HE 29589

Related to ΜΑΡΩ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ who is Secretary of P.N.P. PICK AND PAY LIMITED

ΜΑΡΩ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 61534

Related to ΜΑΡΩ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ who is Director of ΜΑΡΩ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΡΩ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 61534

Related to ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ who is Director of ΜΑΡΩ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.