ΜΑΧΡΙΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 62320
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/05/94
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

DOMOCAZA ESTATES LIMITED

HE 12205

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΟΪΖΟΥ who is Director of DOMOCAZA ESTATES LIMITED

LOUIS STUD FARM LIMITED

HE 26755

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of LOUIS STUD FARM LIMITED

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΟΙΖΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31136

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΟΙΖΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΧΡΙΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 62320

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ΜΑΧΡΙΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Y.L.S. CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 77205

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of Y.L.S. CONSTRUCTIONS LIMITED

CYTRADE INVESTMENTS LIMITED

HE 1554

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of CYTRADE INVESTMENTS LIMITED

CYTRADE INVESTMENTS LIMITED

HE 1554

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of CYTRADE INVESTMENTS LIMITED

LICALAWPARTNERSORPHANIDES

S 10403

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is General Partner of LICALAWPARTNERSORPHANIDES

MARIOS ORPHANIDES LAW OFFICE

EE 17382

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Owner of MARIOS ORPHANIDES LAW OFFICE

ARMOSHIELD

EE 25402

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Owner of ARMOSHIELD

ARMA SHOES COMPANY LIMITED

HE 31380

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of ARMA SHOES COMPANY LIMITED

ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37452

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.P. HIGH VIEW GYM CENTER LIMITED

HE 37491

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of G.P. HIGH VIEW GYM CENTER LIMITED

ΞΕΝΙΑ ΧΡ. ΜΟΣΧΟΒΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39131

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΞΕΝΙΑ ΧΡ. ΜΟΣΧΟΒΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

E.M.S. ECONOMIC MANAGEMENT LIMITED

HE 44148

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of E.M.S. ECONOMIC MANAGEMENT LIMITED

SEBASTIAN (CYPRUS) LIMITED

HE 44992

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of SEBASTIAN (CYPRUS) LIMITED

SEBASTIAN (CYPRUS) LIMITED

HE 44992

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of SEBASTIAN (CYPRUS) LIMITED

R.A.C. ENTERPRISES LIMITED

HE 47193

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of R.A.C. ENTERPRISES LIMITED

ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΥΡΓΟΥΡΗ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47753

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΥΡΓΟΥΡΗ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) ΛΙΜΙΤΕΔ

RUSPOLINA CO LIMITED

HE 51414

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of RUSPOLINA CO LIMITED

RUSPOLINA CO LIMITED

HE 51414

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of RUSPOLINA CO LIMITED

PEJVAK TRADING LIMITED

HE 52551

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of PEJVAK TRADING LIMITED

CARIAR TRADING LIMITED

HE 53433

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of CARIAR TRADING LIMITED

CARIAR TRADING LIMITED

HE 53433

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of CARIAR TRADING LIMITED

HL TRADING LIMITED

HE 53777

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of HL TRADING LIMITED

X.A. (IND. TRAINING & CONSULTANCY CENTRE) LIMITED

HE 59173

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of X.A. (IND. TRAINING & CONSULTANCY CENTRE) LIMITED

Μ.Χ.Λ. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59264

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of Μ.Χ.Λ. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

LUENCO TRADING LIMITED

HE 61732

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Director of LUENCO TRADING LIMITED

LUENCO TRADING LIMITED

HE 61732

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of LUENCO TRADING LIMITED

ΜΑΧΡΙΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 62320

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΜΑΧΡΙΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.