ΧΡ. Π. ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 6234
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
03/01/74
Organisation Status: Members Voluntary Winding Up
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΧΡ. Π. ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6234

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΧΡ. Π. ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

BACOR TRADING COMPANY LIMITED

HE 28955

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of BACOR TRADING COMPANY LIMITED

THIRTEENELS NOMINEES LIMITED

HE 29380

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of THIRTEENELS NOMINEES LIMITED

THIRTEENELS SERVICES LIMITED

HE 36832

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of THIRTEENELS SERVICES LIMITED

THIRTEENELS SERVICES LIMITED

HE 36832

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of THIRTEENELS SERVICES LIMITED

THIRTEENELS FIDUCIARIES LIMITED

HE 168854

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of THIRTEENELS FIDUCIARIES LIMITED

TILAK HOLDINGS LIMITED

HE 194472

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of TILAK HOLDINGS LIMITED

BAKIMA TRADING LIMITED

HE 214485

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of BAKIMA TRADING LIMITED

GOLD NAPPA LIMITED

HE 217239

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of GOLD NAPPA LIMITED

ARNEMA LIMITED

HE 218413

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ARNEMA LIMITED

ETENOLA HOLDINGS LIMITED

HE 222307

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ETENOLA HOLDINGS LIMITED

DIMSA HOLDINGS LIMITED

HE 222310

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of DIMSA HOLDINGS LIMITED

J. R. WESTON OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED

HE 239752

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of J. R. WESTON OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED

HAINY INVESTMENTS LIMITED

HE 246739

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of HAINY INVESTMENTS LIMITED

ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΒΡΑΧΑΣ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 274093

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΒΡΑΧΑΣ Δ.Ε.Π.Ε.

PESCAMAR TRADING LIMITED

HE 275673

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of PESCAMAR TRADING LIMITED

PALINICO HOLDINGS LIMITED

HE 375436

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of PALINICO HOLDINGS LIMITED

E.G.P.L. EUROGASPETROLEUM LIMITED

HE 377673

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of E.G.P.L. EUROGASPETROLEUM LIMITED

PROXIMA ENTERPRISES LIMITED

AE 966

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Authorised Person of PROXIMA ENTERPRISES LIMITED

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1103

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1103

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

MAYFIELD GROVE BUSINESS LTD

AE 2588

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Authorised Person of MAYFIELD GROVE BUSINESS LTD

ΧΡ. Π. ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6234

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΧΡ. Π. ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ (HOLDINGS) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6291

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ (HOLDINGS) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ (HOLDINGS) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6291

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ (HOLDINGS) ΛΙΜΙΤΕΔ

WOODPECKER WOODEN PRODUCTS COMPANY LIMITED

HE 10904

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of WOODPECKER WOODEN PRODUCTS COMPANY LIMITED

MINDY FINE FASHIONWEAR LIMITED

HE 21460

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of MINDY FINE FASHIONWEAR LIMITED

MONDELLO ITALISIMO ELENA

EE 23427

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of MONDELLO ITALISIMO ELENA

CHILDREN'S FANTASY LAND

EE 24090

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of CHILDREN'S FANTASY LAND

HC LA CASA DELLA SPOSA

EE 29728

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of HC LA CASA DELLA SPOSA

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument