ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

Reg. Number:
HE 624
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
11/02/55
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

HE 624

Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

GREEN SUMMER FARMING LIMITED

HE 11592

Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ who is Director of GREEN SUMMER FARMING LIMITED

REA TRAVEL LIMITED

HE 71280

Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ who is Director of REA TRAVEL LIMITED

V.M. MANTOVANI PLOTIN TRAVEL LIMITED

HE 155020

Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ who is Secretary of V.M. MANTOVANI PLOTIN TRAVEL LIMITED

A&MM TOURIST CONSULTANTS LTD

HE 367352

Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ who is Director of A&MM TOURIST CONSULTANTS LTD

HRTOURS OUTSOURCING SERVICES LTD

HE 367881

Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ who is Director of HRTOURS OUTSOURCING SERVICES LTD

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

HE 624

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

ESPLENDINO ENTERPRISES LTD

HE 194681

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of ESPLENDINO ENTERPRISES LTD

ESPLENDINO ENTERPRISES LTD

HE 194681

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Secretary of ESPLENDINO ENTERPRISES LTD

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

HE 624

Related to ΒΕΡΑ ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

ARTGRAMMA LIMITED

HE 72538

Related to ΒΕΡΑ ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ who is Secretary of ARTGRAMMA LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

HE 624

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

METRO FOODS LIMITED

HE 15473

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Director of METRO FOODS LIMITED

METRO FOODS LIMITED

HE 15473

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Secretary of METRO FOODS LIMITED

AXIA TRAVEL LIMITED

HE 22655

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Director of AXIA TRAVEL LIMITED

AXIA TRAVEL LIMITED

HE 22655

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Secretary of AXIA TRAVEL LIMITED

CDK INSURANCE (BROKERS) LIMITED

HE 22680

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Director of CDK INSURANCE (BROKERS) LIMITED

CDK INSURANCE (BROKERS) LIMITED

HE 22680

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Secretary of CDK INSURANCE (BROKERS) LIMITED

Μ.Π. & Π.Μ. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23085

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Secretary of Μ.Π. & Π.Μ. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

SCOPIT IMPORTS LTD

HE 26049

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Director of SCOPIT IMPORTS LTD

SCOPIT IMPORTS LTD

HE 26049

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Secretary of SCOPIT IMPORTS LTD

MARMONT ESTATES LIMITED

HE 39180

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Director of MARMONT ESTATES LIMITED

METRO AVIATION & LEISURE LIMITED

HE 40894

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Director of METRO AVIATION & LEISURE LIMITED

METRO FOODS (STROVOLOS) LIMITED

HE 57974

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Director of METRO FOODS (STROVOLOS) LIMITED

METRO FOODS (STROVOLOS) LIMITED

HE 57974

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Secretary of METRO FOODS (STROVOLOS) LIMITED

INTERMETRO TRAVEL LTD

HE 75032

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Director of INTERMETRO TRAVEL LTD

METRO FOODS TRADING LIMITED

HE 180802

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Director of METRO FOODS TRADING LIMITED

METRO FOODS TRADING LIMITED

HE 180802

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Secretary of METRO FOODS TRADING LIMITED

METRO LEISURE LTD

HE 190636

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Director of METRO LEISURE LTD

METRO LEISURE LTD

HE 190636

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΣ who is Secretary of METRO LEISURE LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.