Α/ΦΟΙ Α & Δ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 64308
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/08/94
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

PAMBINOS ESTATES LIMITED

HE 6140

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of PAMBINOS ESTATES LIMITED

Γ.Δ. ΥΨΩΝΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

S 11814

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of Γ.Δ. ΥΨΩΝΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

PAMBINOS & SONS LIMITED

HE 17222

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of PAMBINOS & SONS LIMITED

ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΓΙΑΤΖΗ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 18467

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΓΙΑΤΖΗ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

PAMBINOS & SONS DEVELOPING LIMITED

HE 23971

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of PAMBINOS & SONS DEVELOPING LIMITED

HARIMA DESIGNS LIMITED

HE 31429

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of HARIMA DESIGNS LIMITED

UNOGRAF TRADING COMPANY LIMITED

HE 32010

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of UNOGRAF TRADING COMPANY LIMITED

UNOGRAF TRADING COMPANY LIMITED

HE 32010

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of UNOGRAF TRADING COMPANY LIMITED

CHD INTERIORS

EE 32111

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of CHD INTERIORS

HIPPO BOUNCY

EE 32978

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of HIPPO BOUNCY

D.C. PHOTO PRINT COLOUR LAB LIMITED

HE 42393

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of D.C. PHOTO PRINT COLOUR LAB LIMITED

Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 44975

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 44975

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

NANDIA COURT LIMITED

HE 45959

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of NANDIA COURT LIMITED

EPINAL DEVELOPMENT LIMITED

HE 47074

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of EPINAL DEVELOPMENT LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49592

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49592

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

MARKYM FOODS LIMITED

HE 55251

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of MARKYM FOODS LIMITED

MARKYM FOODS LIMITED

HE 55251

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of MARKYM FOODS LIMITED

Α/ΦΟΙ Α & Δ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 64308

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of Α/ΦΟΙ Α & Δ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

EPINAL ENTERPRISES LIMITED

HE 64717

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of EPINAL ENTERPRISES LIMITED

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΡΑΜΠΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68898

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΡΑΜΠΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΨΙΛΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 70439

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΨΙΛΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

VASSOS KAISIS EMPORION LIMITED

HE 72008

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of VASSOS KAISIS EMPORION LIMITED

VASSOS KAISIS EMPORION LIMITED

HE 72008

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of VASSOS KAISIS EMPORION LIMITED

CLM COMPUTER CENTER LIMITED

HE 86434

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of CLM COMPUTER CENTER LIMITED

LIONHAND ENTERPRISES LIMITED

HE 92181

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of LIONHAND ENTERPRISES LIMITED

ΠΑΜΠΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΤΔ

HE 100452

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΠΑΜΠΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΤΔ

D.C. CHARALAMBOUS CLIMOSTAR LIMITED

HE 111219

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of D.C. CHARALAMBOUS CLIMOSTAR LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 113484

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument