ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 6590
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
11/04/74
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6590

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6590

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΖΗΝΩΝΟΣ who is Secretary of ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ZENONOS & GEORGIOU CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 21983

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ZENONOS & GEORGIOU CONSTRUCTIONS LIMITED

MR SHINE QUALITY MOTORS LIMITED

HE 43384

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of MR SHINE QUALITY MOTORS LIMITED

PZ CYPRUS SCAFFOLDING INDUSTRY LTD

HE 382403

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of PZ CYPRUS SCAFFOLDING INDUSTRY LTD

WAVERLY TRADING LIMITED

AE 784

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of WAVERLY TRADING LIMITED

ROMOLA ENTERPRISES LIMITED

AE 876

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ROMOLA ENTERPRISES LIMITED

ROMOLA ENTERPRISES LIMITED

AE 876

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Authorised Person of ROMOLA ENTERPRISES LIMITED

TIARA TRADING LIMITED

AE 1631

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Authorised Person of TIARA TRADING LIMITED

NOVAGRO TRADING LIMITED

AE 1989

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of NOVAGRO TRADING LIMITED

ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6590

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ZITH STAINLESS STEEL CONSTRUCTION LIMITED

HE 20294

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ZITH STAINLESS STEEL CONSTRUCTION LIMITED

ZITH STAINLESS STEEL CONSTRUCTION LIMITED

HE 20294

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Secretary of ZITH STAINLESS STEEL CONSTRUCTION LIMITED

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΗΝΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΗΝΩΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31676

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΗΝΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΗΝΩΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΗΝΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΗΝΩΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31676

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Secretary of ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΗΝΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΗΝΩΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Z. & H. ZENONOS & CO. LIMITED

HE 32511

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of Z. & H. ZENONOS & CO. LIMITED

Z. & H. ZENONOS & CO. LIMITED

HE 32511

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Secretary of Z. & H. ZENONOS & CO. LIMITED

PROTEC (CYPRUS) LIMITED

HE 39733

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of PROTEC (CYPRUS) LIMITED

PROTEC (CYPRUS) LIMITED

HE 39733

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Secretary of PROTEC (CYPRUS) LIMITED

ZAMPARO ENTERPRISES LIMITED

HE 82040

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ZAMPARO ENTERPRISES LIMITED

ΖΗΘ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 85276

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ΖΗΘ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 86589

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 86589

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Secretary of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CEDRIC ENTERPRISES LIMITED

HE 86793

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of CEDRIC ENTERPRISES LIMITED

CALLARD ENTERPRISES LIMITED

HE 87182

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of CALLARD ENTERPRISES LIMITED

G.Z.Z. NIGHT SPOT LIMITED

HE 90858

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of G.Z.Z. NIGHT SPOT LIMITED

NITRO TRADING (OVERSEAS) LIMITED

HE 91362

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of NITRO TRADING (OVERSEAS) LIMITED

FROGNAL ENTERPRISES LIMITED

HE 92415

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of FROGNAL ENTERPRISES LIMITED

AUSTINTER LIMITED

HE 96186

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of AUSTINTER LIMITED

FASEINATION TRADING CO LIMITED

HE 97370

Potentially Related to ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of FASEINATION TRADING CO LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument