ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 66585
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
17/11/94
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36831

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 66585

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

MARKETRENDS LIFE LIMITED

HE 112471

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of MARKETRENDS LIFE LIMITED

JANINA ESTATES LIMITED

HE 129067

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of JANINA ESTATES LIMITED

CYAD CYPRUS ASSOCIATION OF DIRECTORS

HE 154588

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is of CYAD CYPRUS ASSOCIATION OF DIRECTORS

ELDRIDGE (INSURANCE AGENCIES) LIMITED

HE 193476

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of ELDRIDGE (INSURANCE AGENCIES) LIMITED

ELDRIDGE (INSURANCE AGENCIES) LIMITED

HE 193476

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Secretary of ELDRIDGE (INSURANCE AGENCIES) LIMITED

SCUDERI HOLDINGS LIMITED

HE 242715

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of SCUDERI HOLDINGS LIMITED

SCUDERI HOLDINGS LIMITED

HE 242715

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Secretary of SCUDERI HOLDINGS LIMITED

LIGENERAL PRODUCTIONS LTD

HE 244381

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Secretary of LIGENERAL PRODUCTIONS LTD

DOMINO CARWASH LIMITED

HE 286112

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ who is Director of DOMINO CARWASH LIMITED

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 66585

Potentially Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΝΗΣ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 66585

Potentially Related to ΜΙΧΑΗΛ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Assistant Secretary of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΙΤΤΗΣ - ΤΡΟΚΟΥΔΗΣ

S 7990

Potentially Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΤΗΣ who is General Partner of ΚΙΤΤΗΣ - ΤΡΟΚΟΥΔΗΣ

DISPAREL PRAKSITEL LIMITED

HE 47999

Potentially Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΤΗΣ who is Director of DISPAREL PRAKSITEL LIMITED

RECONSTRONG LIMITED

HE 51508

Potentially Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΤΗΣ who is Director of RECONSTRONG LIMITED

LUSTRO TRADING CO LIMITED

HE 51521

Potentially Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΤΗΣ who is Director of LUSTRO TRADING CO LIMITED

ANADIN LIMITED

HE 65193

Potentially Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΤΗΣ who is Director of ANADIN LIMITED

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 66585

Potentially Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΤΗΣ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ORANGE COCOON HOSPITALITY MANAGEMENT LIMITED

HE 93239

Potentially Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΤΗΣ who is Director of ORANGE COCOON HOSPITALITY MANAGEMENT LIMITED

ORANGE COCOON HOSPITALITY MANAGEMENT LIMITED

HE 93239

Potentially Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΤΗΣ who is Secretary of ORANGE COCOON HOSPITALITY MANAGEMENT LIMITED

"ΙΔΕΑ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 127101

Potentially Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΤΗΣ who is Director of "ΙΔΕΑ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΤΙΒΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136009

Potentially Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΤΗΣ who is Director of ΝΤΙΒΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYAD CYPRUS ASSOCIATION OF DIRECTORS

HE 154588

Potentially Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΤΗΣ who is Director of CYAD CYPRUS ASSOCIATION OF DIRECTORS

CYAD CYPRUS ASSOCIATION OF DIRECTORS

HE 154588

Potentially Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΤΗΣ who is of CYAD CYPRUS ASSOCIATION OF DIRECTORS

"ΙΔΕΑ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 127101

Potentially Related to ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΤΗΣ who is NULL of "ΙΔΕΑ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΨΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

LIVERAS & CO.

S 2158

Potentially Related to ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΛΙΒΕΡΑΣ who is General Partner of LIVERAS & CO.

CHARTEREDHOUSE ESTATES LIMITED

HE 4496

Potentially Related to ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΛΙΒΕΡΑΣ who is Secretary of CHARTEREDHOUSE ESTATES LIMITED

PANGRATIS G. LIVERAS & SON LIMITED

HE 16833

Potentially Related to ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΛΙΒΕΡΑΣ who is Director of PANGRATIS G. LIVERAS & SON LIMITED

DACICA SHIPPING CO LIMITED

HE 21616

Potentially Related to ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΛΙΒΕΡΑΣ who is Secretary of DACICA SHIPPING CO LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument