ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 6662
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/05/74
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

P. PAPA LIMITED

HE 1820

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Secretary of P. PAPA LIMITED

FAMIPO SPINNING COMPANY LIMITED

HE 2967

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Director of FAMIPO SPINNING COMPANY LIMITED

MAYIA FASHIONS

S 6332

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is General Partner of MAYIA FASHIONS

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6662

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Director of ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6662

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Secretary of ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΩΜΑΤΑ

S 9486

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is General Partner of ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

S 10659

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is General Partner of ΕΠΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

MERCH HOLDINGS LIMITED

HE 30162

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Assistant Secretary of MERCH HOLDINGS LIMITED

M. & C. FARM AND GARDEN TOOLS LIMITED

HE 31756

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Director of M. & C. FARM AND GARDEN TOOLS LIMITED

M. & C. FARM AND GARDEN TOOLS LIMITED

HE 31756

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Secretary of M. & C. FARM AND GARDEN TOOLS LIMITED

S.G. CHARALAMBIDES (KYRENIAN) ELECTRIC CO LIMITED

HE 32328

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Director of S.G. CHARALAMBIDES (KYRENIAN) ELECTRIC CO LIMITED

S.G. CHARALAMBIDES (KYRENIAN) ELECTRIC CO LIMITED

HE 32328

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Secretary of S.G. CHARALAMBIDES (KYRENIAN) ELECTRIC CO LIMITED

BEAUTY GODDESS

EE 44999

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Owner of BEAUTY GODDESS

"IDEES" ART-DECO LIMITED

HE 57922

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Director of "IDEES" ART-DECO LIMITED

"IDEES" ART-DECO LIMITED

HE 57922

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Secretary of "IDEES" ART-DECO LIMITED

FINELIGHT TRADING LIMITED

HE 77154

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Director of FINELIGHT TRADING LIMITED

THALOK LIMITED

HE 79303

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Assistant Secretary of THALOK LIMITED

GIFEMCO LIMITED

HE 80449

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Assistant Secretary of GIFEMCO LIMITED

BELIHAM LIMITED

HE 80967

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Director of BELIHAM LIMITED

PRACTIVEMCO LIMITED

HE 81962

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Assistant Secretary of PRACTIVEMCO LIMITED

TERRYDALE LIMITED

HE 82146

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Director of TERRYDALE LIMITED

APRISENCO MARKET RESEARCH LIMITED

HE 82303

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Assistant Secretary of APRISENCO MARKET RESEARCH LIMITED

PRIVEMCO LIMITED

HE 82485

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Assistant Secretary of PRIVEMCO LIMITED

ALACRITY CO LIMITED

HE 83844

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Assistant Secretary of ALACRITY CO LIMITED

ERIEMCON LIMITED

HE 84380

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Director of ERIEMCON LIMITED

TOWANCO LIMITED

HE 84382

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Director of TOWANCO LIMITED

STONE MEDITERRANEAN TRADING LIMITED

HE 84933

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Director of STONE MEDITERRANEAN TRADING LIMITED

IANCO TRADING LIMITED

HE 86442

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Director of IANCO TRADING LIMITED

MALVICON LIMITED

HE 86748

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Director of MALVICON LIMITED

FESTA TRADING LIMITED

HE 89137

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ who is Director of FESTA TRADING LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument