ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΡΟΥΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 68166
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
20/01/95
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

CGR E-COMMERCE LIMITED

HE 3907

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of CGR E-COMMERCE LIMITED

G. ROUSSOS TRADING COMPANY LIMITED

HE 8258

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of G. ROUSSOS TRADING COMPANY LIMITED

ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 12998

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LIMITED

SUMMERLAND HOLIDAY RESORTS LIMITED

HE 13923

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of SUMMERLAND HOLIDAY RESORTS LIMITED

G. ROUSSOS HOTELS LIMITED

HE 13924

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of G. ROUSSOS HOTELS LIMITED

G. ROUSSOS HOLIDAYSPOTS LIMITED

HE 13925

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of G. ROUSSOS HOLIDAYSPOTS LIMITED

MYTLD LIMITED

HE 13926

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of MYTLD LIMITED

G. ROUSSOS LEISURE INDUSTRIES LIMITED

HE 13927

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of G. ROUSSOS LEISURE INDUSTRIES LIMITED

G.C.R. GENERAL FINANCE LIMITED

HE 13928

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of G.C.R. GENERAL FINANCE LIMITED

ROUSSOS MOTOR AGENCY LIMITED

HE 14622

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of ROUSSOS MOTOR AGENCY LIMITED

ROUSSOS MOTOR AGENCY LIMITED

HE 14622

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Secretary of ROUSSOS MOTOR AGENCY LIMITED

ACTIBOND INVESTMENTS LIMITED

HE 28770

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of ACTIBOND INVESTMENTS LIMITED

TRAVELWISE LIMITED

HE 57897

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of TRAVELWISE LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΡΟΥΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68166

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΡΟΥΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.M.R.P. (SVA) AUTO REPROVE FAMAGUSTA LIMITED

HE 156582

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of P.M.R.P. (SVA) AUTO REPROVE FAMAGUSTA LIMITED

DOTMUSIC FOUNDATION

HE 344608

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of DOTMUSIC FOUNDATION

GLASS CYPRUS GT LTD

ΗΕ 414846

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of GLASS CYPRUS GT LTD

GLASS CYPRUS GT LTD

ΗΕ 414846

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Secretary of GLASS CYPRUS GT LTD

UNICARE LIMITED

HE 56118

Potentially Related to ΛΙΖΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of UNICARE LIMITED

EFSTATHIOU & THEOPHANOUS ESTATES LIMITED

HE 57973

Potentially Related to ΛΙΖΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of EFSTATHIOU & THEOPHANOUS ESTATES LIMITED

SYLVIA & ANDREAS LIMITED

HE 66423

Potentially Related to ΛΙΖΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of SYLVIA & ANDREAS LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΡΟΥΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68166

Potentially Related to ΛΙΖΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΡΟΥΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 70073

Potentially Related to ΛΙΖΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

MISTAFA RESORT LIMITED

HE 78039

Potentially Related to ΛΙΖΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of MISTAFA RESORT LIMITED

S & M PITTAS BROTHERS & SON LIMITED

HE 80258

Potentially Related to ΛΙΖΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of S & M PITTAS BROTHERS & SON LIMITED

A & G PAPHOS JEWELLERY CENTRE LIMITED

HE 80581

Potentially Related to ΛΙΖΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of A & G PAPHOS JEWELLERY CENTRE LIMITED

ΞΕΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 84045

Potentially Related to ΛΙΖΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of ΞΕΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

RUSCYP LIMITED

HE 92180

Potentially Related to ΛΙΖΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of RUSCYP LIMITED

CY-COPTER LIMITED

HE 93855

Potentially Related to ΛΙΖΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of CY-COPTER LIMITED

THE BUBBLE LIMITED

HE 98010

Potentially Related to ΛΙΖΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of THE BUBBLE LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (5 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument