ΙΩΑΚΕΙΜ & ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 68497
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/02/95
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

UNDERSUN TRADING (OVERSEAS) LIMITED

HE 48272

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of UNDERSUN TRADING (OVERSEAS) LIMITED

QUBACO TRADING (OVERSEAS) LIMITED

HE 48328

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of QUBACO TRADING (OVERSEAS) LIMITED

DAMA OVERSEAS LIMITED

HE 50175

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of DAMA OVERSEAS LIMITED

M.M.I.F. MININING AND METALLURGICAL INVESTMENT FUND OF RUSSIA LIMITED

HE 55071

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of M.M.I.F. MININING AND METALLURGICAL INVESTMENT FUND OF RUSSIA LIMITED

AVIOR SERVICE TECHNOLOGY LIMITED

HE 58623

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of AVIOR SERVICE TECHNOLOGY LIMITED

AHINIAN TRADING CO. LIMITED

HE 66330

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of AHINIAN TRADING CO. LIMITED

TERTION LIMITED

HE 67123

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of TERTION LIMITED

S.P. SOURCE PROPERTIES (OVERSEAS) LIMITED

HE 68177

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of S.P. SOURCE PROPERTIES (OVERSEAS) LIMITED

ΙΩΑΚΕΙΜ & ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68497

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of ΙΩΑΚΕΙΜ & ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

TARA FILMS LIMITED

HE 68947

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of TARA FILMS LIMITED

POROPEN LIMITED

HE 70112

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of POROPEN LIMITED

STARIS MINING RESOURCES LIMITED

HE 72372

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of STARIS MINING RESOURCES LIMITED

KOPBET SERVICES LIMITED

HE 73319

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of KOPBET SERVICES LIMITED

CONDORICO TRADING LIMITED

HE 73637

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of CONDORICO TRADING LIMITED

J.B. NATURAL FOOD INGREDIENTS LIMITED

HE 75297

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of J.B. NATURAL FOOD INGREDIENTS LIMITED

CITROGEL INVESTMENTS LIMITED

HE 75301

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of CITROGEL INVESTMENTS LIMITED

FOLANCO SERVICES LIMITED

HE 75643

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of FOLANCO SERVICES LIMITED

GEORGE KRISZTU LIMITED

HE 77138

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of GEORGE KRISZTU LIMITED

A. M. G. ALLIANCE MEDITERRANEAN LIMITED

HE 85719

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of A. M. G. ALLIANCE MEDITERRANEAN LIMITED

EXMAR HOLDINGS LIMITED

HE 94372

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of EXMAR HOLDINGS LIMITED

AMILLA TRADING (OVERSEAS) LIMITED

HE 95980

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of AMILLA TRADING (OVERSEAS) LIMITED

LUCKY CHANCES SERVICES LIMITED

HE 96210

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of LUCKY CHANCES SERVICES LIMITED

RADICAL TRADING LIMITED

HE 97225

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of RADICAL TRADING LIMITED

TAKIS IOANNOU PROPERTIES LIMITED

HE 136842

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of TAKIS IOANNOU PROPERTIES LIMITED

ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 140568

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

BLUE CYMED PROPERTIES LIMITED

HE 186713

Potentially Related to ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ who is Director of BLUE CYMED PROPERTIES LIMITED

I. & V. ADVERTISING

S 10130

Potentially Related to ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΚΕΙΜ who is General Partner of I. & V. ADVERTISING

I. I. CYPRUS ONLINE

EE 16327

Potentially Related to ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΚΕΙΜ who is Owner of I. I. CYPRUS ONLINE

ΜΥΛΟΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ι. ΙΩΑΚΕΙΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 29473

Potentially Related to ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΚΕΙΜ who is Director of ΜΥΛΟΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ι. ΙΩΑΚΕΙΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

J. J. COSMIMA LIMITED

HE 30929

Potentially Related to ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΚΕΙΜ who is Director of J. J. COSMIMA LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument