ΓΕΡΜΑΝΟΣ & ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 68570
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
06/02/95
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

L.S.M. CONSULTANTS LIMITED

HE 65655

Related to JANIE KATHERYNE HOUSE who is Director of L.S.M. CONSULTANTS LIMITED

ΓΕΡΜΑΝΟΣ & ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68570

Related to JANIE KATHERYNE HOUSE who is Director of ΓΕΡΜΑΝΟΣ & ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

L.S.M. CONSULTANTS LIMITED

HE 65655

Related to RICHARD EUGENE FOLKERTH JR who is Director of L.S.M. CONSULTANTS LIMITED

ΓΕΡΜΑΝΟΣ & ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68570

Related to RICHARD EUGENE FOLKERTH JR who is Director of ΓΕΡΜΑΝΟΣ & ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

RIVA BOUTIQUES LIMITED

HE 17699

Related to ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of RIVA BOUTIQUES LIMITED

SANTA FE TRADING LIMITED

HE 35555

Related to ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of SANTA FE TRADING LIMITED

TATRA FASHION LIMITED

HE 35856

Related to ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of TATRA FASHION LIMITED

ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39558

Related to ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

C & A EFTYCHIOU TRADING COMPANY LIMITED

HE 46873

Related to ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of C & A EFTYCHIOU TRADING COMPANY LIMITED

ΧΑΡΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 61923

Related to ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of ΧΑΡΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ & ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68570

Related to ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of ΓΕΡΜΑΝΟΣ & ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

CH. SVANAS GARDENS CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 93653

Related to ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of CH. SVANAS GARDENS CONSTRUCTIONS LIMITED

A.N. COMPUTER FOR KIDS LIMITED

HE 96024

Related to ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of A.N. COMPUTER FOR KIDS LIMITED

ALEMAO TRADING LIMITED

HE 343937

Related to ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ who is Secretary of ALEMAO TRADING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.