ΩΔΕΙΟΝ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ Η ΑΡΠΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 68740
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
13/02/95
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΩΔΕΙΟΝ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ Η ΑΡΠΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68740

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ Α ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΩΔΕΙΟΝ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ Η ΑΡΠΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΩΔΕΙΟΝ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ Η ΑΡΠΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68740

Related to ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of ΩΔΕΙΟΝ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ Η ΑΡΠΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

MAMAS & PAPAS SNACK BAR LIMITED

HE 70771

Related to ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of MAMAS & PAPAS SNACK BAR LIMITED

MEGA HORIZON TRADING LIMITED

HE 80203

Related to ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of MEGA HORIZON TRADING LIMITED

INTER SAF LIMITED

HE 82088

Related to ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of INTER SAF LIMITED

MONDUSUS TRADING LIMITED

HE 196277

Related to ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ who is Secretary of MONDUSUS TRADING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.