ΤΑΛΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 68989
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
21/02/95
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 10636

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

LIBERATE (OVERSEAS) LIMITED

HE 36525

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of LIBERATE (OVERSEAS) LIMITED

ROTMA TRADING LIMITED

HE 37568

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ROTMA TRADING LIMITED

HELLTRAG TRADING LIMITED

HE 38849

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of HELLTRAG TRADING LIMITED

G.Z. ZENIOS TRAVEL LIMITED

HE 42769

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of G.Z. ZENIOS TRAVEL LIMITED

AMARGINA DEVELOPMENTS LIMITED

HE 46770

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of AMARGINA DEVELOPMENTS LIMITED

NICMOS TRADING LIMITED

HE 54037

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of NICMOS TRADING LIMITED

A.A.V. TRADING LIMITED

HE 55068

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of A.A.V. TRADING LIMITED

S.E. IOANNOU TRADING LIMITED

HE 58723

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of S.E. IOANNOU TRADING LIMITED

SHIBEL TRADING LIMITED

HE 59996

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of SHIBEL TRADING LIMITED

NAVY SEALS TRADING LIMITED

HE 61684

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of NAVY SEALS TRADING LIMITED

WIFER TRADING LIMITED

HE 63088

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of WIFER TRADING LIMITED

VEKKAL LIMITED

HE 63873

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of VEKKAL LIMITED

STEMOR TRADING LIMITED

HE 65161

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of STEMOR TRADING LIMITED

MIKALE TRADING LIMITED

HE 65162

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of MIKALE TRADING LIMITED

T.M.A.K. FINTRADE LIMITED

HE 65209

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of T.M.A.K. FINTRADE LIMITED

SERALE TRADING & SERVICES LIMITED

HE 67833

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of SERALE TRADING & SERVICES LIMITED

ΤΑΛΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68989

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΤΑΛΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

P & S KOULAS LIMITED

HE 73329

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of P & S KOULAS LIMITED

ANADACOM LIMITED

HE 74842

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ANADACOM LIMITED

KYRALFA SERVICES LIMITED

HE 75024

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of KYRALFA SERVICES LIMITED

ANVIAT TRADING LIMITED

HE 75186

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ANVIAT TRADING LIMITED

PERYIAN TRADING LIMITED

HE 77036

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of PERYIAN TRADING LIMITED

ASAY TRADING LIMITED

HE 91447

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ASAY TRADING LIMITED

WOODLEX LIMITED

HE 103026

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of WOODLEX LIMITED

Y.K. PEFKOS TRADING & TOURISM LIMITED

HE 112548

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of Y.K. PEFKOS TRADING & TOURISM LIMITED

Z & K MINES & GENERAL ACTIVITIES LIMITED

HE 115256

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of Z & K MINES & GENERAL ACTIVITIES LIMITED

MOSH GENERAL ACTIVITIES LIMITED

HE 118042

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of MOSH GENERAL ACTIVITIES LIMITED

ARNAN SERVICES LIMITED

HE 151529

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ARNAN SERVICES LIMITED

KABOOM INVESTMENTS LTD

HE 235381

Related to ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of KABOOM INVESTMENTS LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.