ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 69140
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/02/95
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Α/ΦΟΙ ΑΡΤΥΜΑΤΑ

S 7147

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ who is General Partner of Α/ΦΟΙ ΑΡΤΥΜΑΤΑ

N & M MAKRONISOS & SONS LIMITED

HE 42626

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ who is Director of N & M MAKRONISOS & SONS LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 69140

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 69140

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

VIGILAX LIMITED

HE 184043

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ who is Director of VIGILAX LIMITED

VIGILAX LIMITED

HE 184043

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ who is Secretary of VIGILAX LIMITED

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΕΛΠΕ-ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 189386

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ who is Director of ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΕΛΠΕ-ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

T.L.M. HOTELS LIMITED

HE 17786

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of T.L.M. HOTELS LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 69140

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

DIVIANA LIMITED

HE 95133

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of DIVIANA LIMITED

ΔΩΡΟΘΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 106810

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of ΔΩΡΟΘΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

SNOW LAND (PRODUCTS) LIMITED

HE 129372

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of SNOW LAND (PRODUCTS) LIMITED

ECOMARI INVESTMENTS LIMITED

HE 132638

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of ECOMARI INVESTMENTS LIMITED

ECOMARI INVESTMENTS LIMITED

HE 132638

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of ECOMARI INVESTMENTS LIMITED

COSTAS ECONOMOU TYRES LIMITED

HE 160894

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of COSTAS ECONOMOU TYRES LIMITED

HARRIS ECONOMOU WHEELS LIMITED

HE 161045

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of HARRIS ECONOMOU WHEELS LIMITED

HARRIS ECONOMOU WHEELS LIMITED

HE 161045

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of HARRIS ECONOMOU WHEELS LIMITED

ONEROUS PROSPECTS ESTATES LTD

HE 191301

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of ONEROUS PROSPECTS ESTATES LTD

COSMOSHIP FORWARDING & LOGISTICS LTD

HE 196045

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of COSMOSHIP FORWARDING & LOGISTICS LTD

COSMOSHIP FORWARDING & LOGISTICS LTD

HE 196045

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of COSMOSHIP FORWARDING & LOGISTICS LTD

MΑ. & O. ESTATES LTD

HE 197268

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of MΑ. & O. ESTATES LTD

MΑ. & O. ESTATES LTD

HE 197268

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of MΑ. & O. ESTATES LTD

ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 203419

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 203419

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

YMK COSMETICS LIMITED

HE 249164

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of YMK COSMETICS LIMITED

ACCUSTAT ACCOUNTANCY LIMITED

HE 261083

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of ACCUSTAT ACCOUNTANCY LIMITED

ACCUSTAT ACCOUNTANCY LIMITED

HE 261083

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of ACCUSTAT ACCOUNTANCY LIMITED

A.S. QUALITY CLIMATE SOLUTIONS LIMITED

HE 312656

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of A.S. QUALITY CLIMATE SOLUTIONS LIMITED

MMEC AUDIT SOLUTIONS LTD

ΗΕ 411755

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of MMEC AUDIT SOLUTIONS LTD

MMEC AUDIT SOLUTIONS LTD

ΗΕ 411755

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of MMEC AUDIT SOLUTIONS LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument