Α & Γ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 69544
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
13/03/95
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Α & Γ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 69544

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of Α & Γ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α & Γ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 69544

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of Α & Γ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ARAGO ENTERPRISES LIMITED

HE 93128

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of ARAGO ENTERPRISES LIMITED

QBIZZ ENTERPRISES LIMITED

HE 119099

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of QBIZZ ENTERPRISES LIMITED

MAVIPA TRADING LIMITED

HE 166017

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of MAVIPA TRADING LIMITED

S.M. STAFF MATTERS RECRUITMENT SPECIALISTS LTD

HE 177336

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of S.M. STAFF MATTERS RECRUITMENT SPECIALISTS LTD

P & A ANIMAL HOUSE LIMITED

HE 239896

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of P & A ANIMAL HOUSE LIMITED

P & A ANIMAL HOUSE LIMITED

HE 239896

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of P & A ANIMAL HOUSE LIMITED

A.A PAPADOPOULOS VENTURES LTD

HE 280468

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of A.A PAPADOPOULOS VENTURES LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.