ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 69622
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/03/95
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 69622

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

N & A ENERGY SOLUTIONS LTD

HE 150476

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of N & A ENERGY SOLUTIONS LTD

ENTEGRO (CYPRUS) LIMITED

HE 160255

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of ENTEGRO (CYPRUS) LIMITED

ASMITRIAN LIMITED

HE 172570

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Secretary of ASMITRIAN LIMITED

B.A.T. (CYPRUS) LIMITED

HE 465

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of B.A.T. (CYPRUS) LIMITED

PERNLAND HOTELS LIMITED

HE 19698

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of PERNLAND HOTELS LIMITED

URALS TRADING LIMITED

HE 27703

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of URALS TRADING LIMITED

TRANSALCO TRADING LIMITED

HE 33591

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of TRANSALCO TRADING LIMITED

NEWMONT (UZBEKISTAN) LIMITED

HE 47644

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of NEWMONT (UZBEKISTAN) LIMITED

PEMBROKE TRADING LIMITED

HE 48783

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of PEMBROKE TRADING LIMITED

A.T.S. NOMINEES LIMITED

HE 52415

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of A.T.S. NOMINEES LIMITED

A.T.S. TRUSTEES LIMITED

HE 52416

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of A.T.S. TRUSTEES LIMITED

A.T.S. SERVICES LIMITED

HE 52417

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of A.T.S. SERVICES LIMITED

GROMEK HOLDINGS LIMITED

HE 60642

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of GROMEK HOLDINGS LIMITED

GROMEK HOLDINGS LIMITED

HE 60642

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Secretary of GROMEK HOLDINGS LIMITED

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 69622

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

VOLTAIRE HOLDINGS LIMITED

HE 72710

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of VOLTAIRE HOLDINGS LIMITED

EMPORIKI VENTURE CAPITAL ENTERPRISES LIMITED

HE 75906

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of EMPORIKI VENTURE CAPITAL ENTERPRISES LIMITED

EMPORIKI VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED

HE 76604

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of EMPORIKI VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED

L.M.N.T. TRUSTEES LIMITED

HE 81638

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of L.M.N.T. TRUSTEES LIMITED

L.M.N.T. NOMINEES LIMITED

HE 81640

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of L.M.N.T. NOMINEES LIMITED

SION HOLDINGS LIMITED

HE 86822

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of SION HOLDINGS LIMITED

L.M.N.T. SERVICES LIMITED

HE 89745

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of L.M.N.T. SERVICES LIMITED

KENARD HOLDINGS LIMITED

HE 96370

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of KENARD HOLDINGS LIMITED

DAIDALOS I. T. & DESIGN LIMITED

HE 100178

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of DAIDALOS I. T. & DESIGN LIMITED

HONISTER HOLDINGS LIMITED

HE 101504

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Secretary of HONISTER HOLDINGS LIMITED

PETERHOUSE HOLDINGS LIMITED

HE 108478

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Secretary of PETERHOUSE HOLDINGS LIMITED

DICAPRIO HOLDINGS LIMITED

HE 108505

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of DICAPRIO HOLDINGS LIMITED

GLYN HOLDINGS LIMITED

HE 112304

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of GLYN HOLDINGS LIMITED

GALADARI HOLDINGS LIMITED

HE 112308

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of GALADARI HOLDINGS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument