Α.Φ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΦΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 70323
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/04/95
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

S 7293

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

BONSAI FLOWER SHOP

EE 8188

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Owner of BONSAI FLOWER SHOP

Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & Σ. ΑΝΔΡΕΟΥ

S 9891

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is General Partner of Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & Σ. ΑΝΔΡΕΟΥ

K. A. G. BAGUIO TOYS

S 10165

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is General Partner of K. A. G. BAGUIO TOYS

ANDREAS GREGORIOU (KARMI) FROZEN FOOD

EE 12261

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Owner of ANDREAS GREGORIOU (KARMI) FROZEN FOOD

EXCITE SHOES & CLOTHES

EE 17434

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Owner of EXCITE SHOES & CLOTHES

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ.)

HE 19364

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ.)

ΠΛΑΚΑ ΤΑΒΕΡΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 19653

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of ΠΛΑΚΑ ΤΑΒΕΡΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ε. ΠΥΡΓΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23997

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of Ε. ΠΥΡΓΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ε. ΠΥΡΓΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23997

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of Ε. ΠΥΡΓΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

GREGORIOU & ANTONIOU CATERING LIMITED

HE 26256

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of GREGORIOU & ANTONIOU CATERING LIMITED

ΤΕΤΥΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31859

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ΤΕΤΥΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΕΤΥΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31859

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of ΤΕΤΥΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

EE 38185

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 38303

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED

A. G. GREENERGY TECHNOLOGIES

EE 45638

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Owner of A. G. GREENERGY TECHNOLOGIES

Α. &. Χ. (ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48427

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of Α. &. Χ. (ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

MIANPA TRADING COMPANY LIMITED

HE 50884

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of MIANPA TRADING COMPANY LIMITED

A.P. GREGORIOU TRADING CO LIMITED

HE 54081

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of A.P. GREGORIOU TRADING CO LIMITED

MARIAN PAPER (CONV.) LIMITED

HE 57938

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of MARIAN PAPER (CONV.) LIMITED

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 66505

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDROS GREGORIOU RENT A CAR LIMITED

HE 69383

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of ANDROS GREGORIOU RENT A CAR LIMITED

Α.Φ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΦΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 70323

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of Α.Φ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΦΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. & A. GREGORIOU LIMITED

HE 71426

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of A. & A. GREGORIOU LIMITED

A. & A. GREGORIOU LIMITED

HE 71426

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of A. & A. GREGORIOU LIMITED

COSMOS DRILL LIMITED

HE 72638

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of COSMOS DRILL LIMITED

DALSI GENERAL TRADING CO. LIMITED

HE 76262

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of DALSI GENERAL TRADING CO. LIMITED

DALSI GENERAL TRADING CO. LIMITED

HE 76262

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of DALSI GENERAL TRADING CO. LIMITED

Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 78484

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 78484

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument