ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 71258
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
25/05/95
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

STEP TA LIMITED

AE 2618

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of STEP TA LIMITED

STEP TA LIMITED

AE 2618

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Authorised Person of STEP TA LIMITED

LEONIK LIMITED

AE 2622

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of LEONIK LIMITED

LEONIK LIMITED

AE 2622

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Authorised Person of LEONIK LIMITED

APPLE HILLS INVESTMENTS LIMITED

AE 2654

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of APPLE HILLS INVESTMENTS LIMITED

APPLE HILLS INVESTMENTS LIMITED

AE 2654

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Authorised Person of APPLE HILLS INVESTMENTS LIMITED

VEMFROST LIMITED

AE 2712

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of VEMFROST LIMITED

VEMFROST LIMITED

AE 2712

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Authorised Person of VEMFROST LIMITED

VEM ESTATE LIMITED

AE 2713

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of VEM ESTATE LIMITED

VEM ESTATE LIMITED

AE 2713

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Authorised Person of VEM ESTATE LIMITED

VNM WOOD COMPANY LIMITED

AE 2835

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of VNM WOOD COMPANY LIMITED

VNM WOOD COMPANY LIMITED

AE 2835

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Authorised Person of VNM WOOD COMPANY LIMITED

SOFMAG INVESTMENTS LIMITED

AE 2961

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of SOFMAG INVESTMENTS LIMITED

SOFMAG INVESTMENTS LIMITED

AE 2961

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Authorised Person of SOFMAG INVESTMENTS LIMITED

ΓΕΣΤΑΜΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 42283

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of ΓΕΣΤΑΜΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 71258

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 95831

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

CODRIA ENTERPRISES LIMITED

HE 128617

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of CODRIA ENTERPRISES LIMITED

GLOBAL LINK ACCOUNTING LIMITED

HE 189929

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of GLOBAL LINK ACCOUNTING LIMITED

GLOBAL LINK ACCOUNTING LIMITED

HE 189929

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Secretary of GLOBAL LINK ACCOUNTING LIMITED

OJSC CREATIVE GROUP LIMITED

HE 191105

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of OJSC CREATIVE GROUP LIMITED

KRISTOL FINANCE CYPRUS LIMITED

HE 238207

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of KRISTOL FINANCE CYPRUS LIMITED

GMA AUDITORS LIMITED

HE 247922

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of GMA AUDITORS LIMITED

KARIBOUNI CORPORATE SERVICES LIMITED

HE 247924

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of KARIBOUNI CORPORATE SERVICES LIMITED

AGNESEF LIMITED

HE 255562

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of AGNESEF LIMITED

AGNESEF LIMITED

HE 255562

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Secretary of AGNESEF LIMITED

SEKALCO LTD

HE 268425

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of SEKALCO LTD

STRAND HOSPITALITY GROUP (CYPRUS) LTD

HE 332890

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of STRAND HOSPITALITY GROUP (CYPRUS) LTD

DOLEBRER HOLDINGS LIMITED

HE 345125

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of DOLEBRER HOLDINGS LIMITED

DOLEBRER HOLDINGS LIMITED

HE 345125

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Secretary of DOLEBRER HOLDINGS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument