ΜΙΧΑΗΛ & ΣΑΒΒΑ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 73291
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
24/08/95
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

HEDRON SYSTEMS

EE 45064

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of HEDRON SYSTEMS

ΜΙΧΑΗΛ & ΣΑΒΒΑ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 73291

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΜΙΧΑΗΛ & ΣΑΒΒΑ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

COPA REAL ESTATES LIMITED

HE 80119

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of COPA REAL ESTATES LIMITED

SAVENTINO LIMITED

HE 128994

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of SAVENTINO LIMITED

N.B. NUEVO BAGNO CERAMICA LTD

HE 212347

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of N.B. NUEVO BAGNO CERAMICA LTD

SAVVAS AN. SAVVA ELECTRICIAN CO LTD

HE 227389

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of SAVVAS AN. SAVVA ELECTRICIAN CO LTD

SANT SERVICES LIMITED

HE 231104

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of SANT SERVICES LIMITED

JOHN ROUSSOS LIMITED

HE 233149

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of JOHN ROUSSOS LIMITED

S. A. EASY MOBILE CAR WASH LTD

HE 234786

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of S. A. EASY MOBILE CAR WASH LTD

S. A. EASY MOBILE CAR WASH LTD

HE 234786

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of S. A. EASY MOBILE CAR WASH LTD

Μ.Ο.Φ (ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΘΑΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

HE 237589

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of Μ.Ο.Φ (ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΘΑΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 255862

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 255862

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ ΜΟΥΧΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 275906

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of Α/ΦΟΙ ΜΟΥΧΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ ΜΟΥΧΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 275906

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of Α/ΦΟΙ ΜΟΥΧΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

BARCO ACCOUNTING & BUSINESS SOLUTIONS LTD

HE 282068

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of BARCO ACCOUNTING & BUSINESS SOLUTIONS LTD

BARCO ACCOUNTING & BUSINESS SOLUTIONS LTD

HE 282068

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of BARCO ACCOUNTING & BUSINESS SOLUTIONS LTD

VIANOD LTD

HE 330614

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of VIANOD LTD

VIANOD LTD

HE 330614

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of VIANOD LTD

INTRA TERRA LIMITED

HE 366326

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of INTRA TERRA LIMITED

ACCESS WAY LTD

ΗΕ 400957

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ACCESS WAY LTD

ACCESS WAY LTD

ΗΕ 400957

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ACCESS WAY LTD

BASSETCO HOLDINGS LTD

ΗΕ 397181

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of BASSETCO HOLDINGS LTD

SOLENT HOLDINGS LTD

ΗΕ 397182

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of SOLENT HOLDINGS LTD

NARILIA CONSULTING LTD

ΗΕ 399730

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of NARILIA CONSULTING LTD

NARILIA CONSULTING LTD

ΗΕ 399730

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of NARILIA CONSULTING LTD

HEDRON LIMITED

ΗΕ 416568

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of HEDRON LIMITED

HEDRON LIMITED

ΗΕ 416568

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of HEDRON LIMITED

CHARALAMBOS IOANNOU & SONS LIMITED

HE 35838

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Secretary of CHARALAMBOS IOANNOU & SONS LIMITED

PETROS & LAKIS FAST TYRE SERVICES LIMITED

HE 36147

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ who is Director of PETROS & LAKIS FAST TYRE SERVICES LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument