ΚΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΦΕΛΛΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 77627
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
14/03/96
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΚΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΦΕΛΛΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 77627

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΝΗΣ who is Director of ΚΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΦΕΛΛΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

JCA SERVICES LTD

HE 277825

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΝΗΣ who is Director of JCA SERVICES LTD

JCA SERVICES LTD

HE 277825

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΝΗΣ who is Secretary of JCA SERVICES LTD

KINANIS & CO

S 8678

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Limited Partner of KINANIS & CO

SPYROS C. CONSTANTINIDES LIMITED

HE 19221

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of SPYROS C. CONSTANTINIDES LIMITED

CALLIGRAMMA ENTERPRISES LIMITED

HE 20522

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of CALLIGRAMMA ENTERPRISES LIMITED

PHILIPS SHOES & LEATHER ACCESSORIES LIMITED

HE 26362

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of PHILIPS SHOES & LEATHER ACCESSORIES LIMITED

TOGA FASHIONS INDUSTRY LIMITED

HE 31643

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of TOGA FASHIONS INDUSTRY LIMITED

OSALEMIA TRADING LIMITED

HE 31864

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of OSALEMIA TRADING LIMITED

ISCOMTRA TRADING LIMITED

HE 37180

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ISCOMTRA TRADING LIMITED

D. A.A. DAR ALMAREF AL ALAMYIA LIMITED

HE 39316

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of D. A.A. DAR ALMAREF AL ALAMYIA LIMITED

CARAMEL CHILDREN'S WEAR LIMITED

HE 45191

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of CARAMEL CHILDREN'S WEAR LIMITED

BARYCO LINES LIMITED

HE 45364

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of BARYCO LINES LIMITED

DERHALLY TECHNICAL SERVICES LIMITED

HE 45381

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of DERHALLY TECHNICAL SERVICES LIMITED

ALIMON TRADING (OFFSHORE) LIMITED

HE 45458

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ALIMON TRADING (OFFSHORE) LIMITED

ALIM LINES COMPANY LIMITED

HE 45467

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ALIM LINES COMPANY LIMITED

MEMFIS TRADING CO. LIMITED

HE 46308

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of MEMFIS TRADING CO. LIMITED

DIOPOLIS TRADING CO. LIMITED

HE 49298

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of DIOPOLIS TRADING CO. LIMITED

DIOPOLIS TRADING CO. LIMITED

HE 49298

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of DIOPOLIS TRADING CO. LIMITED

WINTEST TRADING CO. LIMITED

HE 49300

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of WINTEST TRADING CO. LIMITED

RAMITAR TRADING LIMITED

HE 52051

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of RAMITAR TRADING LIMITED

VERWOOD TRADING LIMITED

HE 52253

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of VERWOOD TRADING LIMITED

VIVIMUS PRODUCTIONS LIMITED

HE 56302

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of VIVIMUS PRODUCTIONS LIMITED

SEASOTRA TRANSPORT CO. LIMITED

HE 56645

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of SEASOTRA TRANSPORT CO. LIMITED

NYRBON TRADING LIMITED

HE 59148

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of NYRBON TRADING LIMITED

LAMIZO OVERSEAS CO LIMITED

HE 61527

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of LAMIZO OVERSEAS CO LIMITED

AXUM SHIPPING AND TRADE CO LIMITED

HE 68445

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of AXUM SHIPPING AND TRADE CO LIMITED

ROMANOS PRODUCTIONS LIMITED

HE 70292

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of ROMANOS PRODUCTIONS LIMITED

K M T SHIPPING CO. LIMITED

HE 70327

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of K M T SHIPPING CO. LIMITED

NUBILIAN TRADING LIMITED

HE 75529

Potentially Related to ΕΡΜΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of NUBILIAN TRADING LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument