ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ.Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 79183
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/05/96
Organisation Status: Winding Up by the Court
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

G.A TALKY MOBILE SOLUTIONS

S 11210

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of G.A TALKY MOBILE SOLUTIONS

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 21429

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 21429

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

L.A.N. TECK ENTERPRISE

EE 27525

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of L.A.N. TECK ENTERPRISE

PAMESA LIMITED

HE 27886

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of PAMESA LIMITED

EDOGES

EE 30525

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of EDOGES

G. CHARALAMBOUS MOTOR RUN

EE 31305

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of G. CHARALAMBOUS MOTOR RUN

GCC WOOD INDUSTRIES

EE 31532

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of GCC WOOD INDUSTRIES

G.Y.T.MA.KA. ENTERPRISES LIMITED

HE 32254

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of G.Y.T.MA.KA. ENTERPRISES LIMITED

RUNSTOP ELECTRONICS COMPANY LIMITED

HE 33881

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of RUNSTOP ELECTRONICS COMPANY LIMITED

BLUA CAFE - RESTAURANT

EE 37721

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of BLUA CAFE - RESTAURANT

IMPO-DRIVE TRADING COMPANY LIMITED

HE 40001

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of IMPO-DRIVE TRADING COMPANY LIMITED

Y. & K. LICOR FINE LIMITED

HE 45495

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of Y. & K. LICOR FINE LIMITED

BANK OF CYPRUS (FACTORS) LIMITED

HE 50060

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of BANK OF CYPRUS (FACTORS) LIMITED

G.A. CITY MOTOR LIMITED

HE 66107

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of G.A. CITY MOTOR LIMITED

DIAL TELECOMMUNICATIONS LIMITED

HE 69381

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of DIAL TELECOMMUNICATIONS LIMITED

DIAL TELECOMMUNICATIONS LIMITED

HE 69381

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of DIAL TELECOMMUNICATIONS LIMITED

RALLY POPULAR MARKET LIMITED

HE 74392

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of RALLY POPULAR MARKET LIMITED

TECHMAPLAN LTD

HE 75843

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of TECHMAPLAN LTD

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ.Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 79183

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ.Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

SEACAVE NAVIGATION LIMITED

HE 94121

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of SEACAVE NAVIGATION LIMITED

G & L CHARALAMBOUS CURTAIN COLLECTION LIMITED

HE 97119

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of G & L CHARALAMBOUS CURTAIN COLLECTION LIMITED

ANAPLASIS GYM LIMITED

HE 99473

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ANAPLASIS GYM LIMITED

G & A BROS CONSTRUCTIONS LTD

HE 104970

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of G & A BROS CONSTRUCTIONS LTD

G & A BROS CONSTRUCTIONS LTD

HE 104970

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of G & A BROS CONSTRUCTIONS LTD

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ

HE 107975

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ

DAEDALOS INVESTMENTS LIMITED

HE 109538

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of DAEDALOS INVESTMENTS LIMITED

PREMITRON INDUSTRIES LIMITED

HE 113797

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of PREMITRON INDUSTRIES LIMITED

G-A-R CAFE LIMITED

HE 116664

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of G-A-R CAFE LIMITED

GRANDE PALAZZIO RESTAURANTS LIMITED

HE 121310

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of GRANDE PALAZZIO RESTAURANTS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument