Ν & Ν ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 80168
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
11/07/96
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Ν & Ν ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 80168

Related to ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of Ν & Ν ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

A&A GARDENS DECORATION LIMITED

HE 285095

Related to ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of A&A GARDENS DECORATION LIMITED

Ν & Ν ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 80168

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of Ν & Ν ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΛΙΟΧΑΝΟΥΤΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135818

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of ΠΑΛΙΟΧΑΝΟΥΤΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

SEA PARK LAND DEVELOPERS LIMITED

HE 145841

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of SEA PARK LAND DEVELOPERS LIMITED

SEA PARK LAND DEVELOPERS LIMITED

HE 145841

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of SEA PARK LAND DEVELOPERS LIMITED

MULTIKATASKEVES LIMITED

HE 175550

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of MULTIKATASKEVES LIMITED

NEOKLIS ANTONIOU DEVELOPERS LTD

HE 201151

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of NEOKLIS ANTONIOU DEVELOPERS LTD

NEOKLIS ANTONIOU DEVELOPERS LTD

HE 201151

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of NEOKLIS ANTONIOU DEVELOPERS LTD

KLITOS ANTONIOU PROPERTY PROMOTER LTD

HE 201417

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of KLITOS ANTONIOU PROPERTY PROMOTER LTD

KLITOS ANTONIOU PROPERTY PROMOTER LTD

HE 201417

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of KLITOS ANTONIOU PROPERTY PROMOTER LTD

KLITOS ANTONIOU DEVELOPERS LTD

HE 201430

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of KLITOS ANTONIOU DEVELOPERS LTD

KLITOS ANTONIOU DEVELOPERS LTD

HE 201430

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of KLITOS ANTONIOU DEVELOPERS LTD

DARIA NAZARKINA INVESTMENTS LIMITED

HE 214002

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of DARIA NAZARKINA INVESTMENTS LIMITED

KLITOS THE PYLA MONARCH LIMITED

HE 223817

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of KLITOS THE PYLA MONARCH LIMITED

KLITOS THE PYLA MONARCH LIMITED

HE 223817

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of KLITOS THE PYLA MONARCH LIMITED

KLITOS THE SECOND PYLA MONARCH LΙΜΙTΕD

HE 226637

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of KLITOS THE SECOND PYLA MONARCH LΙΜΙTΕD

KLITOS THE FIRST PYLA MONARCH LIMITED

HE 226707

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of KLITOS THE FIRST PYLA MONARCH LIMITED

K.F. GLOBAL LIMITED

HE 242461

Related to ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of K.F. GLOBAL LIMITED

Ν & Ν ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 80168

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of Ν & Ν ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

P & A LUXURY VILLAS LIMITED

HE 150447

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of P & A LUXURY VILLAS LIMITED

N.I.E. THE BEER BREWERY - LOVE LTD

HE 356110

Related to ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of N.I.E. THE BEER BREWERY - LOVE LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.