ΣΑΒΒΑΣ Λ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 81292
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
13/09/96
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

SHERATON ESTATE CO. LIMITED

HE 16132

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of SHERATON ESTATE CO. LIMITED

SHERATON ESTATE CO. LIMITED

HE 16132

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of SHERATON ESTATE CO. LIMITED

PERENNIAL REAL ESTATE

EE 44997

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Owner of PERENNIAL REAL ESTATE

NAPAMACO HOLDINGS LIMITED

HE 79506

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of NAPAMACO HOLDINGS LIMITED

NAPAMACO HOLDINGS LIMITED

HE 79506

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of NAPAMACO HOLDINGS LIMITED

ΣΑΒΒΑΣ Λ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 81292

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of ΣΑΒΒΑΣ Λ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

NASOS PANAYIOTOU & SONS LTD

HE 189950

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of NASOS PANAYIOTOU & SONS LTD

NASOS PANAYIOTOU & SONS LTD

HE 189950

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of NASOS PANAYIOTOU & SONS LTD

ΜΕΓΑΣ ΤΙΤΑΝΑΣ ΛΤΔ

HE 224817

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of ΜΕΓΑΣ ΤΙΤΑΝΑΣ ΛΤΔ

ΜΕΓΑΣ ΤΙΤΑΝΑΣ ΛΤΔ

HE 224817

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of ΜΕΓΑΣ ΤΙΤΑΝΑΣ ΛΤΔ

P & P PORTFOLIO INVESTMENTS LIMITED

HE 239852

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of P & P PORTFOLIO INVESTMENTS LIMITED

TAKOPA HOLDINGS LIMITED

HE 242312

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of TAKOPA HOLDINGS LIMITED

TAKOPA HOLDINGS LIMITED

HE 242312

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of TAKOPA HOLDINGS LIMITED

ROSYDAWN ENTERPRISES LIMITED

HE 270109

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of ROSYDAWN ENTERPRISES LIMITED

ROSYDAWN ENTERPRISES LIMITED

HE 270109

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of ROSYDAWN ENTERPRISES LIMITED

PS THINK BIG GROUP LIMITED

HE 271833

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of PS THINK BIG GROUP LIMITED

PS THINK BIG GROUP LIMITED

HE 271833

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of PS THINK BIG GROUP LIMITED

F.G.M FUTURE GENERATION MEDIA LIMITED

HE 310962

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of F.G.M FUTURE GENERATION MEDIA LIMITED

F.G.M FUTURE GENERATION MEDIA LIMITED

HE 310962

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of F.G.M FUTURE GENERATION MEDIA LIMITED

AJAD MEDIA LTD

HE 333503

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of AJAD MEDIA LTD

AJAD MEDIA LTD

HE 333503

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of AJAD MEDIA LTD

GML GUERILLA MARKETING LIMITED

HE 348619

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of GML GUERILLA MARKETING LIMITED

GML GUERILLA MARKETING LIMITED

HE 348619

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of GML GUERILLA MARKETING LIMITED

PERENNIAL INC. LIMITED

HE 355980

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of PERENNIAL INC. LIMITED

MALMO HOLDINGS LIMITED

HE 360644

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of MALMO HOLDINGS LIMITED

MALMO HOLDINGS LIMITED

HE 360644

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of MALMO HOLDINGS LIMITED

ΑΛΟΥΜΙΝΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8992

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of ΑΛΟΥΜΙΝΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΛΟΥΜΙΝΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8992

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of ΑΛΟΥΜΙΝΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΛΟΥΜΙΝΕΞ (ΛΑΡΝΑΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17187

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of ΑΛΟΥΜΙΝΕΞ (ΛΑΡΝΑΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΛΟΥΜΙΝΕΞ (ΛΑΡΝΑΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17187

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of ΑΛΟΥΜΙΝΕΞ (ΛΑΡΝΑΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument