ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΧΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 82743
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
26/11/96
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

PHILELEFTHEROS PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 752

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of PHILELEFTHEROS PUBLIC COMPANY LIMITED

P. & A. ENTERPRISES (LARNACA) LIMITED

HE 1869

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of P. & A. ENTERPRISES (LARNACA) LIMITED

CYWEEKLY LIMITED

HE 13024

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of CYWEEKLY LIMITED

C.E.I. CYPRUS ENVIRONMENTAL INDUSTRIES LIMITED

HE 35353

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of C.E.I. CYPRUS ENVIRONMENTAL INDUSTRIES LIMITED

C.E.I. CYPRUS ENVIRONMENTAL INDUSTRIES LIMITED

HE 35353

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of C.E.I. CYPRUS ENVIRONMENTAL INDUSTRIES LIMITED

N & M MEDIAMORFOSIS LIMITED

HE 69405

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of N & M MEDIAMORFOSIS LIMITED

MA & CA ENTERTAINMENT LIMITED

HE 80176

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of MA & CA ENTERTAINMENT LIMITED

EUTAXIA LIMITED

HE 80946

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of EUTAXIA LIMITED

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΧΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 82743

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΧΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

INTELIA (DESIGNS AND FURNITURE) LIMITED

HE 88197

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of INTELIA (DESIGNS AND FURNITURE) LIMITED

PROTEAS PRESS LIMITED

HE 118093

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of PROTEAS PRESS LIMITED

MYR E MAR LTD

HE 126286

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of MYR E MAR LTD

ROYSTINI HOLDINGS LIMITED

HE 126323

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of ROYSTINI HOLDINGS LIMITED

BENGEN ENTERPRISES LIMITED

HE 126407

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of BENGEN ENTERPRISES LIMITED

PM CONTRACTING SERVICES LIMITED

HE 256790

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of PM CONTRACTING SERVICES LIMITED

IN 2 PUBLISHING LIMITED

HE 265241

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of IN 2 PUBLISHING LIMITED

OMIKRON GALLERY LIMITED

HE 277121

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of OMIKRON GALLERY LIMITED

C.A.M. CYCO CYPRUS CONTEMPORARY ART MUSEUM LIMITED

HE 333082

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of C.A.M. CYCO CYPRUS CONTEMPORARY ART MUSEUM LIMITED

D.P.M. REAL ESTATE OPPORTUNITIES LIMITED

HE 336250

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of D.P.M. REAL ESTATE OPPORTUNITIES LIMITED

BILIJERO HOLDINGS CO. LIMITED

HE 346367

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of BILIJERO HOLDINGS CO. LIMITED

RETROVI LIMITED

HE 361407

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of RETROVI LIMITED

D & N PUBLISHERS CONSULTING LIMITED

HE 380474

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of D & N PUBLISHERS CONSULTING LIMITED

GO HEALTHY ETC LIMITED

ΗΕ 390140

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of GO HEALTHY ETC LIMITED

ΕΛΞΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΤΔ

ΗΕ 403219

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of ΕΛΞΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΤΔ

DIASTASIS F.M. LIMITED

HE 118444

Potentially Related to ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of DIASTASIS F.M. LIMITED

P. & A. ENTERPRISES (LARNACA) LIMITED

HE 1869

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ who is Director of P. & A. ENTERPRISES (LARNACA) LIMITED

C. & D. ANASTASSIOU & SONS LIMITED

HE 35104

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ who is Director of C. & D. ANASTASSIOU & SONS LIMITED

C. & D. ANASTASSIOU & SONS LIMITED

HE 35104

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ who is Secretary of C. & D. ANASTASSIOU & SONS LIMITED

COSTAS ANASTASIOU CUSTOMS AGENCIES LIMITED

HE 38516

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ who is Director of COSTAS ANASTASIOU CUSTOMS AGENCIES LIMITED

COSTAS ANASTASIOU CUSTOMS AGENCIES LIMITED

HE 38516

Potentially Related to ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ who is Secretary of COSTAS ANASTASIOU CUSTOMS AGENCIES LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument