ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 83766
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/01/97
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83766

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ who is Director of ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ENVIROCARE LIMITED

HE 132669

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ who is Director of ENVIROCARE LIMITED

ENVIROCARE LIMITED

HE 132669

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ who is Secretary of ENVIROCARE LIMITED

PILAVA PLANTATION LIMITED

HE 51694

Related to ΛΟΥΗΣ ΠΗΛΑΒΑΣ who is Director of PILAVA PLANTATION LIMITED

ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83766

Related to ΛΟΥΗΣ ΠΗΛΑΒΑΣ who is Director of ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

SOLNIK - IMPORTS - EXPORTS LIMITED

HE 54404

Related to ΣΟΛΩΝ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of SOLNIK - IMPORTS - EXPORTS LIMITED

SOLNIK - IMPORTS - EXPORTS LIMITED

HE 54404

Related to ΣΟΛΩΝ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of SOLNIK - IMPORTS - EXPORTS LIMITED

VISIONCHOICE SHIPPING DIVISION LIMITED

HE 54409

Related to ΣΟΛΩΝ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of VISIONCHOICE SHIPPING DIVISION LIMITED

VISIONCHOICE SHIPPING DIVISION LIMITED

HE 54409

Related to ΣΟΛΩΝ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of VISIONCHOICE SHIPPING DIVISION LIMITED

ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83766

Related to ΣΟΛΩΝ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83766

Related to ΣΟΛΩΝ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

JOHN MICHAELIDES & SOLON SYMEOU IMPORT EXPORT LIMITED

HE 118592

Related to ΣΟΛΩΝ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of JOHN MICHAELIDES & SOLON SYMEOU IMPORT EXPORT LIMITED

JOHN MICHAELIDES & SOLON SYMEOU IMPORT EXPORT LIMITED

HE 118592

Related to ΣΟΛΩΝ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of JOHN MICHAELIDES & SOLON SYMEOU IMPORT EXPORT LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΓΕΝΕΣΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150970

Related to ΣΟΛΩΝ ΣΥΜΕΟΥ who is of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΓΕΝΕΣΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.