ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΧΡΙΣΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 84546
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
04/03/97
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

M.C. & D ENTERPRISES

S 5851

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is General Partner of M.C. & D ENTERPRISES

VALENTINES FLOWER SHOP

EE 6974

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of VALENTINES FLOWER SHOP

ELLINAS, CHRISTOU & CO, ACCOUNTANTS, AUDITORS & CONSULTANTS

S 8500

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is General Partner of ELLINAS, CHRISTOU & CO, ACCOUNTANTS, AUDITORS & CONSULTANTS

ELLINAS, LARCOS, CHRISTOU & CO ACCOUNTANTS AUDITORS & CONSULTANTS

S 8514

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is General Partner of ELLINAS, LARCOS, CHRISTOU & CO ACCOUNTANTS AUDITORS & CONSULTANTS

VALENTINES FLOWER SHOP & BRIDAL

EE 13638

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of VALENTINES FLOWER SHOP & BRIDAL

KIDS PLAY PLACE

EE 17405

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of KIDS PLAY PLACE

M.C. HAIR WAVEZ

EE 31030

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of M.C. HAIR WAVEZ

BAD BOYZ DESIGNS

EE 32271

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of BAD BOYZ DESIGNS

M AND D THE HOUSE OF MARBLE LIMITED

HE 33307

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of M AND D THE HOUSE OF MARBLE LIMITED

M AND D THE HOUSE OF MARBLE LIMITED

HE 33307

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of M AND D THE HOUSE OF MARBLE LIMITED

MARIO DI MIKE LEATHER GOODS LIMITED

HE 34039

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of MARIO DI MIKE LEATHER GOODS LIMITED

MARIO DI MIKE LEATHER GOODS LIMITED

HE 34039

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of MARIO DI MIKE LEATHER GOODS LIMITED

MARIOS CHRISTOU PRINGIPAS DESIGN & HANDMADE CRAFTS

EE 36096

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of MARIOS CHRISTOU PRINGIPAS DESIGN & HANDMADE CRAFTS

YUGOCY COMPANY LIMITED

HE 37398

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of YUGOCY COMPANY LIMITED

YUGOCY COMPANY LIMITED

HE 37398

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of YUGOCY COMPANY LIMITED

CHRISTOU AND CHRISTOU TRADING COMPANY LIMITED

HE 48642

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of CHRISTOU AND CHRISTOU TRADING COMPANY LIMITED

CHRISTOU AND CHRISTOU TRADING COMPANY LIMITED

HE 48642

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of CHRISTOU AND CHRISTOU TRADING COMPANY LIMITED

MARIOS TOP-FOODS LIMITED

HE 55225

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of MARIOS TOP-FOODS LIMITED

MARIOS TOP-FOODS LIMITED

HE 55225

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of MARIOS TOP-FOODS LIMITED

NIKITAS RESTAURANT LIMITED

HE 55272

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of NIKITAS RESTAURANT LIMITED

ASBISC ENTERPRISES PLC

HE 75069

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ASBISC ENTERPRISES PLC

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΧΡΙΣΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 84546

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΧΡΙΣΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

CATERSCAN LIMITED

HE 88924

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of CATERSCAN LIMITED

INFINITY MOULDINGS (CYPRUS) LIMITED

HE 89819

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of INFINITY MOULDINGS (CYPRUS) LIMITED

INFINITY MOULDINGS (CYPRUS) LIMITED

HE 89819

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of INFINITY MOULDINGS (CYPRUS) LIMITED

CHRISTOU BROS SHOES EMPORIO LIMITED

HE 106017

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of CHRISTOU BROS SHOES EMPORIO LIMITED

CHRISTOU BROS SHOES EMPORIO LIMITED

HE 106017

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of CHRISTOU BROS SHOES EMPORIO LIMITED

AGM FOODTECH LIMITED

HE 113186

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of AGM FOODTECH LIMITED

AGM FOODTECH LIMITED

HE 113186

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of AGM FOODTECH LIMITED

COFFEENEST LIMITED

HE 117241

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of COFFEENEST LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.