ΤΟ ΓΕΥΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 85051
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/03/97
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

M B K HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED

HE 68151

Potentially Related to AVIKO MANAGEMENT SERVICES LIMITED who is Secretary of M B K HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED

ΤΟ ΓΕΥΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 85051

Potentially Related to AVIKO MANAGEMENT SERVICES LIMITED who is Secretary of ΤΟ ΓΕΥΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

N.T.S. (CONSULTANCY SERVICES) LIMITED

HE 85762

Potentially Related to AVIKO MANAGEMENT SERVICES LIMITED who is Secretary of N.T.S. (CONSULTANCY SERVICES) LIMITED

PUMEX TRADING LIMITED

HE 85763

Potentially Related to AVIKO MANAGEMENT SERVICES LIMITED who is Secretary of PUMEX TRADING LIMITED

VASTLACO TRADING LIMITED

HE 87260

Potentially Related to AVIKO MANAGEMENT SERVICES LIMITED who is Secretary of VASTLACO TRADING LIMITED

PHILTLACO TRADING LIMITED

HE 88877

Potentially Related to AVIKO MANAGEMENT SERVICES LIMITED who is Secretary of PHILTLACO TRADING LIMITED

INTERZACOM LIMITED

HE 90216

Potentially Related to AVIKO MANAGEMENT SERVICES LIMITED who is Secretary of INTERZACOM LIMITED

QIAO HAI (TRADING) LIMITED

HE 91766

Potentially Related to AVIKO MANAGEMENT SERVICES LIMITED who is Secretary of QIAO HAI (TRADING) LIMITED

HONG SHENG (TRADING) LIMITED

HE 93821

Potentially Related to AVIKO MANAGEMENT SERVICES LIMITED who is Secretary of HONG SHENG (TRADING) LIMITED

PHOSRISE TRADING LIMITED

HE 96159

Potentially Related to AVIKO MANAGEMENT SERVICES LIMITED who is Secretary of PHOSRISE TRADING LIMITED

PEDOULAS SHIPPING AND TRADING (P.S.T.) LIMITED

HE 97885

Potentially Related to AVIKO MANAGEMENT SERVICES LIMITED who is Secretary of PEDOULAS SHIPPING AND TRADING (P.S.T.) LIMITED

ASTAN GOLDEN RAIN LIMITED

HE 181309

Potentially Related to AVIKO MANAGEMENT SERVICES LIMITED who is Secretary of ASTAN GOLDEN RAIN LIMITED

ΤΟ ΓΕΥΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 85051

Potentially Related to ΤΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΤΟ ΓΕΥΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΕΑΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΥΠΡΟΥ ( ΝΕΘΕΚ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 132657

Potentially Related to ΤΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΝΕΑΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΥΠΡΟΥ ( ΝΕΘΕΚ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΕΑΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΥΠΡΟΥ ( ΝΕΘΕΚ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 132657

Potentially Related to ΤΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is NULL of ΝΕΑΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΥΠΡΟΥ ( ΝΕΘΕΚ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument