Α. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 85344
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
09/04/97
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Α. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 85344

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ who is Director of Α. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 85344

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ who is Secretary of Α. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

L & A AMUSEMENTS LIMITED

HE 46141

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ who is Director of L & A AMUSEMENTS LIMITED

Α. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 85344

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ who is Director of Α. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 85344

Related to ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ who is Director of Α. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.