Κ & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 86270
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
22/05/97
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

THREE A BOUTIQUE

EE 15514

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of THREE A BOUTIQUE

RINNOVO HAIR STYLE ANDRI

EE 33731

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of RINNOVO HAIR STYLE ANDRI

FAMOSI

EE 36733

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of FAMOSI

JUST CHANDRA & MORE

EE 37207

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of JUST CHANDRA & MORE

A.K. ROYAL COSMETICS

EE 43502

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of A.K. ROYAL COSMETICS

VOGEL INVESTMENT LIMITED

HE 61592

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of VOGEL INVESTMENT LIMITED

THECRANI TRADING CO LIMITED

HE 65314

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of THECRANI TRADING CO LIMITED

FUNKOUTURE BOUTIQUE LIMITED

HE 68107

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of FUNKOUTURE BOUTIQUE LIMITED

DEA CO LIMITED

HE 82566

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of DEA CO LIMITED

SOLITOP ENTERPRISES LIMITED

HE 83801

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of SOLITOP ENTERPRISES LIMITED

Κ & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 86270

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of Κ & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ROBMIL HOLDING LIMITED

HE 88486

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ROBMIL HOLDING LIMITED

MONIMO LIMITED

HE 97203

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of MONIMO LIMITED

VERONIQUE SEAFOOD COMPANY LIMITED

HE 104262

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of VERONIQUE SEAFOOD COMPANY LIMITED

NIKA CONSULTANTS LIMITED

HE 105370

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of NIKA CONSULTANTS LIMITED

G.R.M. TAROUNAS LIMITED

HE 108222

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of G.R.M. TAROUNAS LIMITED

G.R.M. TAROUNAS LIMITED

HE 108222

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of G.R.M. TAROUNAS LIMITED

P.P. CAMELON LIMITED

HE 125482

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of P.P. CAMELON LIMITED

IKISTA TRADING CO. LIMITED

HE 128051

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of IKISTA TRADING CO. LIMITED

THREE A BOUTIQUE LIMITED

HE 128657

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of THREE A BOUTIQUE LIMITED

CART BUSINESS CONSULTING LIMITED

HE 131283

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of CART BUSINESS CONSULTING LIMITED

PALEMON COMMERCIAL LIMITED

HE 147918

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of PALEMON COMMERCIAL LIMITED

ΤΑΚΗΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 148002

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΤΑΚΗΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΑΚΗΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 148002

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ΤΑΚΗΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ADACONE LIMITED

HE 159105

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ADACONE LIMITED

VENTOZO COMMERCIAL LIMITED

HE 160004

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of VENTOZO COMMERCIAL LIMITED

GLORENEX MANAGEMENT LIMITED

HE 170444

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of GLORENEX MANAGEMENT LIMITED

FOLOUX CONSULTING LIMITED

HE 172484

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of FOLOUX CONSULTING LIMITED

KAFEREAS DEVELOPMENT LIMITED

HE 176694

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of KAFEREAS DEVELOPMENT LIMITED

FORMOSA INVESTMENTS LIMITED

HE 177737

Related to ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of FORMOSA INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.