ΝΕΟΣ ΛΟΦΟΣ ΤΑΞΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 86753
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/06/97
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

NICHOLAS BROS (TRAVEL) LIMITED

AE 264

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of NICHOLAS BROS (TRAVEL) LIMITED

TELEGRAPHOS PUBLISHING COMPANY LIMITED

HE 809

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of TELEGRAPHOS PUBLISHING COMPANY LIMITED

ΤΑΚΗΣ Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13244

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of ΤΑΚΗΣ Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANTIS CLOTHING MANUFACTURERS LIMITED

HE 37557

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of ANTIS CLOTHING MANUFACTURERS LIMITED

U AND FASHION BOUTIQUE

EE 44593

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Owner of U AND FASHION BOUTIQUE

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46919

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50398

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

NEWSPAGE PUBLICATIONS LIMITED

HE 60021

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of NEWSPAGE PUBLICATIONS LIMITED

RIMTONIA TRADING LIMITED

HE 61503

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of RIMTONIA TRADING LIMITED

RADIOSTAGE COMPANY LIMITED

HE 62355

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of RADIOSTAGE COMPANY LIMITED

ΝΕΟΣ ΛΟΦΟΣ ΤΑΞΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 86753

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of ΝΕΟΣ ΛΟΦΟΣ ΤΑΞΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

C.A MOTOR LIMITED

HE 129348

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of C.A MOTOR LIMITED

T. MARANGOS CREATIONS LIMITED

HE 160436

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of T. MARANGOS CREATIONS LIMITED

VASOU EXPRESS LYBE CENTER LIMITED

HE 52410

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΟΥ who is Director of VASOU EXPRESS LYBE CENTER LIMITED

ΝΕΟΣ ΛΟΦΟΣ ΤΑΞΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 86753

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΟΥ who is Director of ΝΕΟΣ ΛΟΦΟΣ ΤΑΞΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΕΟΣ ΛΟΦΟΣ ΤΑΞΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 86753

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΟΥ who is Secretary of ΝΕΟΣ ΛΟΦΟΣ ΤΑΞΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.