ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 8957
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
11/02/77
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8957

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8957

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΣΚΑΝΠΗΜΑ

S 12214

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is General Partner of ΜΑΣΚΑΝΠΗΜΑ

JMS PRODUCTIONS

EE 30741

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of JMS PRODUCTIONS

Δ. & Σ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35147

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of Δ. & Σ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΥΣΙΔΩΡΟΣ & YIOI ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35976

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΧΡΥΣΙΔΩΡΟΣ & YIOI ΛΙΜΙΤΕΔ

BE A STAR TALENT MANAGEMENT

EE 37912

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of BE A STAR TALENT MANAGEMENT

CONDROU IMPORTS-EXPORTS LIMITED

HE 44794

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of CONDROU IMPORTS-EXPORTS LIMITED

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ (ΛΟΥΜΟΥΜΠΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 45504

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ (ΛΟΥΜΟΥΜΠΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ (ΛΟΥΜΟΥΜΠΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 45504

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ (ΛΟΥΜΟΥΜΠΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

D.A.S. ALUMINIUM LIMITED

HE 77173

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of D.A.S. ALUMINIUM LIMITED

A.D. STONE STORE LIMITED

HE 82278

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of A.D. STONE STORE LIMITED

ΖΗΘ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 85276

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΖΗΘ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΖΗΘ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 85276

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΖΗΘ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CLARA FOODS LIMITED

HE 100745

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of CLARA FOODS LIMITED

SMART MOVE (STOCK BROKERS) LIMITED

HE 109720

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of SMART MOVE (STOCK BROKERS) LIMITED

SMART MOVE (STOCK BROKERS) LIMITED

HE 109720

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of SMART MOVE (STOCK BROKERS) LIMITED

DCS TECHNOLOGY RESOURCE CENTRES LIMITED

HE 114093

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of DCS TECHNOLOGY RESOURCE CENTRES LIMITED

DCS TECHNOLOGY RESOURCE CENTRES LIMITED

HE 114093

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of DCS TECHNOLOGY RESOURCE CENTRES LIMITED

LODIANO LIMITED

HE 122060

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of LODIANO LIMITED

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 124340

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

M.N.D DEVELOPING & REAL ESTATES LIMITED

HE 133628

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of M.N.D DEVELOPING & REAL ESTATES LIMITED

R.E.M.A. ESTATES & DEVELOPMENTS LIMITED

HE 145823

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of R.E.M.A. ESTATES & DEVELOPMENTS LIMITED

R.E.M.A. ESTATES & DEVELOPMENTS LIMITED

HE 145823

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of R.E.M.A. ESTATES & DEVELOPMENTS LIMITED

DEMETRIS & CHRISTOFOROS SPORTS LIMITED

HE 207990

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of DEMETRIS & CHRISTOFOROS SPORTS LIMITED

DEMETRIS & CHRISTOFOROS SPORTS LIMITED

HE 207990

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of DEMETRIS & CHRISTOFOROS SPORTS LIMITED

CONEM CONSULTING LIMITED

HE 232948

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of CONEM CONSULTING LIMITED

E.A.S. ENERGY ASSESSMENT SERVICES LIMITED

HE 267146

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of E.A.S. ENERGY ASSESSMENT SERVICES LIMITED

SPDS ENGINEERING SERVICES & TRADING LIMITED

HE 304606

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of SPDS ENGINEERING SERVICES & TRADING LIMITED

S & M & D INVESTMENTS LIMITED

HE 319060

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of S & M & D INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument