ΓΙΩΡΓΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 89575
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
14/10/97
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

PRIVATE INSTITUTE FORUM LANGUAGE CENTRE-COSTAS DJIAPOURAS LIMITED

HE 20507

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of PRIVATE INSTITUTE FORUM LANGUAGE CENTRE-COSTAS DJIAPOURAS LIMITED

C.G. DJIAPOURAS INVESTMENTS LIMITED

HE 67472

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of C.G. DJIAPOURAS INVESTMENTS LIMITED

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 89575

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of ΓΙΩΡΓΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 89575

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Secretary of ΓΙΩΡΓΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 124551

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

FORUM EDUCATIONAL GROUP LIMITED

HE 133003

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of FORUM EDUCATIONAL GROUP LIMITED

M.D. FLORA LIMITED

HE 134715

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of M.D. FLORA LIMITED

M.D. FLORA LIMITED

HE 134715

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Secretary of M.D. FLORA LIMITED

FRAILTY HOLDINGS LIMITED

HE 264286

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of FRAILTY HOLDINGS LIMITED

CGA CATERING LIMITED

HE 274184

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of CGA CATERING LIMITED

UNIDIVE SPORTS CENTER

S 10431

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is General Partner of UNIDIVE SPORTS CENTER

P & T LEISURE BOATS

S 11404

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is General Partner of P & T LEISURE BOATS

PRIVATE INSTITUTE FORUM LANGUAGE CENTRE-COSTAS DJIAPOURAS LIMITED

HE 20507

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of PRIVATE INSTITUTE FORUM LANGUAGE CENTRE-COSTAS DJIAPOURAS LIMITED

C.G. DJIAPOURAS INVESTMENTS LIMITED

HE 67472

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of C.G. DJIAPOURAS INVESTMENTS LIMITED

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 89575

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of ΓΙΩΡΓΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 124551

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

FORUM EDUCATIONAL GROUP LIMITED

HE 133003

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of FORUM EDUCATIONAL GROUP LIMITED

M.D. FLORA LIMITED

HE 134715

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of M.D. FLORA LIMITED

KUNICO ENTERPRISES LIMITED

HE 143409

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of KUNICO ENTERPRISES LIMITED

T & C ENTERPRISES LIMITED

HE 248259

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of T & C ENTERPRISES LIMITED

FRAILTY HOLDINGS LIMITED

HE 264286

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of FRAILTY HOLDINGS LIMITED

CGA CATERING LIMITED

HE 274184

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ who is Director of CGA CATERING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.