ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 90371
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Public
Registration Date:
10/11/97
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 43818

Related to PRUSEC LIMITED who is Secretary of CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

LEMISSOLER SHIPPING GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 88971

Related to PRUSEC LIMITED who is Secretary of LEMISSOLER SHIPPING GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 90371

Related to PRUSEC LIMITED who is Secretary of ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

TFI PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 105445

Related to PRUSEC LIMITED who is Secretary of TFI PUBLIC COMPANY LIMITED

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 108122

Related to PRUSEC LIMITED who is Secretary of ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED

TFI MARKETS LIMITED

HE 253524

Related to PRUSEC LIMITED who is Secretary of TFI MARKETS LIMITED

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 90371

Related to ΑΛΚΗΣ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

E & G ELECTRICPLUS LIMITED

HE 121677

Related to ΑΛΚΗΣ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of E & G ELECTRICPLUS LIMITED

ΑΝΟΠΕΤΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 127192

Related to ΑΛΚΗΣ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ who is of ΑΝΟΠΕΤΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

E & G ELECTRICPLUS SERVICE CENTER LIMITED

HE 165855

Related to ΑΛΚΗΣ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of E & G ELECTRICPLUS SERVICE CENTER LIMITED

WEEE ELECTROCYCLOSIS CYPRUS LIMITED

HE 166052

Related to ΑΛΚΗΣ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of WEEE ELECTROCYCLOSIS CYPRUS LIMITED

ZARTARCO DISTRIBUTORS LIMITED

HE 285014

Related to ΑΛΚΗΣ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of ZARTARCO DISTRIBUTORS LIMITED

A.C.T. TEXTILES LIMITED

HE 4142

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Director of A.C.T. TEXTILES LIMITED

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΑΤΑ ΛΙΜΤΙΕΔ

HE 9509

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΑΤΑ ΛΙΜΤΙΕΔ

KIRKOS MANAGEMENT SERVICES LIMITED

HE 30914

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Director of KIRKOS MANAGEMENT SERVICES LIMITED

BEKEROS & CO LIMITED

HE 49204

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Director of BEKEROS & CO LIMITED

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 90371

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Director of ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

SFS LEDRA PROPERTIES LIMITED

HE 109596

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Director of SFS LEDRA PROPERTIES LIMITED

SFS CORPORATE MANAGEMENT LIMITED

HE 109795

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Director of SFS CORPORATE MANAGEMENT LIMITED

LUANDA HOLDINGS LIMITED

HE 111165

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Director of LUANDA HOLDINGS LIMITED

OCEAN CHALLENGE LIMITED

HE 111240

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Director of OCEAN CHALLENGE LIMITED

M & M CAREERNET LIMITED

HE 156279

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Director of M & M CAREERNET LIMITED

CONMER LIMITED

HE 168443

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Director of CONMER LIMITED

POLOSUN LIMITED

HE 233792

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Secretary of POLOSUN LIMITED

JOGECY LIMITED

HE 280629

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Director of JOGECY LIMITED

JOGECY LIMITED

HE 280629

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Director of JOGECY LIMITED

DUSHCORE LIMITED

HE 329261

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Secretary of DUSHCORE LIMITED

FAVOLIAN LIMITED

HE 329375

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Secretary of FAVOLIAN LIMITED

ROSSLEENO HOLDINGS LIMITED

ΗΕ 410556

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Director of ROSSLEENO HOLDINGS LIMITED

ROSSLEENO HOLDINGS LIMITED

ΗΕ 410556

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ who is Secretary of ROSSLEENO HOLDINGS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.