ΩΔΕΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 9165
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
16/03/77
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΩΔΕΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9165

Related to ΜΕΝΕΛΑΟΣ Γ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ who is Director of ΩΔΕΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΩΔΕΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9165

Related to ΟΥΡΑΝΙΑ Γ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ who is Secretary of ΩΔΕΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.