ΜΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 92732
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
24/02/98
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

VASSOS ELIADES LIMITED

HE 292

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of VASSOS ELIADES LIMITED

VASSOS ELIADES LIMITED

HE 292

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of VASSOS ELIADES LIMITED

VE VERY EXCLUSIVE ACCESSORIES LTD

HE 525

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of VE VERY EXCLUSIVE ACCESSORIES LTD

VASSOS ESTATE LIMITED

HE 622

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of VASSOS ESTATE LIMITED

ELATIS GENERAL TRADING LIMITED

HE 28139

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of ELATIS GENERAL TRADING LIMITED

FREEFLOW TRADING LIMITED

HE 28196

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of FREEFLOW TRADING LIMITED

ΕΝΔΥΜΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 29413

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of ΕΝΔΥΜΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.S.P. FREESTYLE LIMITED

HE 35516

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of P.S.P. FREESTYLE LIMITED

JACOVOS STAVROU COMPUTER SYSTEMS LIMITED

HE 59081

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of JACOVOS STAVROU COMPUTER SYSTEMS LIMITED

JACOVOS STAVROU COMPUTER SYSTEMS LIMITED

HE 59081

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of JACOVOS STAVROU COMPUTER SYSTEMS LIMITED

ELECTROSCAN LIMITED

HE 67697

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ELECTROSCAN LIMITED

ELECTROSCAN LIMITED

HE 67697

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of ELECTROSCAN LIMITED

ΜΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 92732

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΜΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 92732

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of ΜΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

GOLDEN PLUS HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED

HE 108788

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of GOLDEN PLUS HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED

GOLDEN PLUS HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED

HE 108788

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of GOLDEN PLUS HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED

G.S. CASH LINE LIMITED

HE 138607

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of G.S. CASH LINE LIMITED

VASSOS ELIADES ACCESSORIES LTD

HE 151277

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of VASSOS ELIADES ACCESSORIES LTD

MESTIKRANIA LTD

HE 254496

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of MESTIKRANIA LTD

ZELMAC LIMITED

HE 281431

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of ZELMAC LIMITED

EZ MONEY 2 HOME LTD

HE 294611

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of EZ MONEY 2 HOME LTD

EZ MONEY 2 HOME LTD

HE 294611

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of EZ MONEY 2 HOME LTD

CHARELIA ESTATES LIMITED

HE 51311

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of CHARELIA ESTATES LIMITED

KMS AUTO CHECK LIMITED

HE 333219

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of KMS AUTO CHECK LIMITED

VASSOS ELIADES LIMITED

AE 292

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of VASSOS ELIADES LIMITED

VASSOS ELIADES LIMITED

AE 292

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of VASSOS ELIADES LIMITED

VE VERY EXCLUSIVE ACCESSORIES LTD

AE 525

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of VE VERY EXCLUSIVE ACCESSORIES LTD

VASSOS ESTATE LIMITED

AE 622

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of VASSOS ESTATE LIMITED

VASSOS ESTATE LIMITED

AE 622

Potentially Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of VASSOS ESTATE LIMITED

ΜΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 92732

Potentially Related to ΜΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΜΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument