ΝΙΚΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 9357
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
26/04/77
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΝΙΚΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9357

Potentially Related to ΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ who is Director of ΝΙΚΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9357

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ΝΙΚΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9357

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of ΝΙΚΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΟ

S 11906

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is General Partner of ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 24307

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

VASSIOTIS ENTERPRISES LIMITED

HE 25199

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of VASSIOTIS ENTERPRISES LIMITED

TRORADIO COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED

HE 26496

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of TRORADIO COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED

NICHOLAS K.C. SPEEDY SERVICES LIMITED

HE 27380

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of NICHOLAS K.C. SPEEDY SERVICES LIMITED

NICHOLAS K.C. SPEEDY SERVICES LIMITED

HE 27380

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of NICHOLAS K.C. SPEEDY SERVICES LIMITED

CHRISTODOULIDES FLOWER BOUTIQUE LIMITED

HE 32753

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of CHRISTODOULIDES FLOWER BOUTIQUE LIMITED

D.F.P. (PAPHOS) PROPERTIES LIMITED

HE 36673

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of D.F.P. (PAPHOS) PROPERTIES LIMITED

NICOS C CHRISTODOULIDES FLOWER BOUTIQUE

EE 41309

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Owner of NICOS C CHRISTODOULIDES FLOWER BOUTIQUE

C.N.A.A. PROPERTY DISCOVERY

EE 41462

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Owner of C.N.A.A. PROPERTY DISCOVERY

Y & C DISCOVERY HOLIDAYS & TRAVEL LIMITED

HE 47062

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of Y & C DISCOVERY HOLIDAYS & TRAVEL LIMITED

HAVENSTEAD LIMITED

HE 101921

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of HAVENSTEAD LIMITED

HAVENSTEAD LIMITED

HE 101921

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of HAVENSTEAD LIMITED

HAVENBOURNE LIMITED

HE 101997

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of HAVENBOURNE LIMITED

HAVENBOURNE LIMITED

HE 101997

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of HAVENBOURNE LIMITED

TAKIS VASHIOTIS TRADING LIMITED

HE 116840

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of TAKIS VASHIOTIS TRADING LIMITED

ΙΕΠΕΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

HE 126897

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ΙΕΠΕΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

AK FILM SERVICES LIMITED

HE 143095

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of AK FILM SERVICES LIMITED

FUMO LIMITED

HE 275010

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of FUMO LIMITED

CHRISTODOULIDES & IACOVIDOU DELC

HE 291628

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of CHRISTODOULIDES & IACOVIDOU DELC

CHRISTODOULIDES & IACOVIDOU DELC

HE 291628

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of CHRISTODOULIDES & IACOVIDOU DELC

VASHIOTI & CHRISTODOULIDES DEVELOPERS LTD

ΗΕ 388731

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of VASHIOTI & CHRISTODOULIDES DEVELOPERS LTD

VASHIOTI & CHRISTODOULIDES DEVELOPERS LTD

ΗΕ 388731

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of VASHIOTI & CHRISTODOULIDES DEVELOPERS LTD

ANYACHT LTD

ΗΕ 415914

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ANYACHT LTD

ΙΕΠΕΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

HE 126897

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is NULL of ΙΕΠΕΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument