ΝΙΚΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 9357
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
26/04/77
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΝΙΚΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9357

Related to ΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ who is Director of ΝΙΚΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9357

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ΝΙΚΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9357

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of ΝΙΚΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΟ

S 11906

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is General Partner of ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 24307

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

VASSIOTIS ENTERPRISES LIMITED

HE 25199

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of VASSIOTIS ENTERPRISES LIMITED

TRORADIO COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED

HE 26496

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of TRORADIO COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED

NICHOLAS K.C. SPEEDY SERVICES LIMITED

HE 27380

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of NICHOLAS K.C. SPEEDY SERVICES LIMITED

NICHOLAS K.C. SPEEDY SERVICES LIMITED

HE 27380

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of NICHOLAS K.C. SPEEDY SERVICES LIMITED

CHRISTODOULIDES FLOWER BOUTIQUE LIMITED

HE 32753

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of CHRISTODOULIDES FLOWER BOUTIQUE LIMITED

D.F.P. (PAPHOS) PROPERTIES LIMITED

HE 36673

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of D.F.P. (PAPHOS) PROPERTIES LIMITED

NICOS C CHRISTODOULIDES FLOWER BOUTIQUE

EE 41309

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Owner of NICOS C CHRISTODOULIDES FLOWER BOUTIQUE

C.N.A.A. PROPERTY DISCOVERY

EE 41462

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Owner of C.N.A.A. PROPERTY DISCOVERY

Y & C DISCOVERY HOLIDAYS & TRAVEL LIMITED

HE 47062

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of Y & C DISCOVERY HOLIDAYS & TRAVEL LIMITED

HAVENSTEAD LIMITED

HE 101921

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of HAVENSTEAD LIMITED

HAVENSTEAD LIMITED

HE 101921

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of HAVENSTEAD LIMITED

HAVENBOURNE LIMITED

HE 101997

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of HAVENBOURNE LIMITED

HAVENBOURNE LIMITED

HE 101997

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of HAVENBOURNE LIMITED

TAKIS VASHIOTIS TRADING LIMITED

HE 116840

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of TAKIS VASHIOTIS TRADING LIMITED

ΙΕΠΕΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

HE 126897

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of ΙΕΠΕΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΙΕΠΕΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

HE 126897

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is of ΙΕΠΕΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

AK FILM SERVICES LIMITED

HE 143095

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of AK FILM SERVICES LIMITED

FUMO LIMITED

HE 275010

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of FUMO LIMITED

CHRISTODOULIDES & IACOVIDOU DELC

HE 291628

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of CHRISTODOULIDES & IACOVIDOU DELC

CHRISTODOULIDES & IACOVIDOU DELC

HE 291628

Related to ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of CHRISTODOULIDES & IACOVIDOU DELC

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.