ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 93751
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
06/04/98
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 93751

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

D & A MOULAZIMIS (RIPPLES SNACK BAR) LIMITED

HE 175684

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ who is Director of D & A MOULAZIMIS (RIPPLES SNACK BAR) LIMITED

D & A MOULAZIMIS (RIPPLES SNACK BAR) LIMITED

HE 175684

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ who is Secretary of D & A MOULAZIMIS (RIPPLES SNACK BAR) LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 93751

Related to ΤΑΣΟΣ ΖΟΥΒΑΝΗΣ who is Secretary of ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.