ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 94177
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/04/98
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

P. & C. FOR KIDS ONLY LIMITED

HE 56746

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ who is Director of P. & C. FOR KIDS ONLY LIMITED

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 94177

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ who is Secretary of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

K.A.K.E.M. CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 100149

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ who is Director of K.A.K.E.M. CONSTRUCTIONS LIMITED

P & CH MARKIDES DEVELOPERS LIMITED

HE 140098

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ who is Secretary of P & CH MARKIDES DEVELOPERS LIMITED

I & C PERVOLIA DEVELOPMENTS LIMITED

HE 173531

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ who is Director of I & C PERVOLIA DEVELOPMENTS LIMITED

INCLINE LAND & PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED

HE 181553

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ who is Director of INCLINE LAND & PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED

GLB PROCURE LIMITED

HE 186958

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ who is Director of GLB PROCURE LIMITED

A.M. (CYPRUS) LAND DEVELOPMENT LIMITED

HE 203058

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ who is Director of A.M. (CYPRUS) LAND DEVELOPMENT LIMITED

A.M. POMOS LAND DEVELOPMENT LTD

HE 203066

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ who is Director of A.M. POMOS LAND DEVELOPMENT LTD

A. MARKIDES PISSOURI LAND DEVELOPMENT LIMITED

HE 205779

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ who is Director of A. MARKIDES PISSOURI LAND DEVELOPMENT LIMITED

SOVENCO SERVICES LIMITED

HE 329406

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ who is Director of SOVENCO SERVICES LIMITED

M. & M. (LARNACA) DECORATION CENTRE LIMITED

HE 34480

Related to ΠΑΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ who is Director of M. & M. (LARNACA) DECORATION CENTRE LIMITED

M. & M. (LARNACA) DECORATION CENTRE LIMITED

HE 34480

Related to ΠΑΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ who is Secretary of M. & M. (LARNACA) DECORATION CENTRE LIMITED

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 94177

Related to ΠΑΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ who is Director of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.