ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΜΠΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 97838
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
14/10/98
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΜΠΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 97838

Related to ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ who is Secretary of ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΜΠΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

NALIA CONSULTANTS LIMITED

HE 175379

Related to ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ who is Assistant Secretary of NALIA CONSULTANTS LIMITED

AG JOLLY WORKSHOP LTD

HE 298024

Related to ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ who is Director of AG JOLLY WORKSHOP LTD

S & A FRESH JOY LTD

HE 335788

Related to ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ who is Secretary of S & A FRESH JOY LTD

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΜΠΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 97838

Related to ΠΑΜΠΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΜΠΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.