ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟ ΕΝΑΣΤΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 98040
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/10/98
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟ ΕΝΑΣΤΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98040

Related to ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟ ΕΝΑΣΤΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟ ΕΝΑΣΤΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98040

Related to ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟ ΕΝΑΣΤΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

WALLICK LIMITED

AE 2651

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of WALLICK LIMITED

WALLICK LIMITED

AE 2651

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Authorised Person of WALLICK LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΙ

S 3494

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΙ

PANAYIOTOU BROTHERS ESTATES

S 6196

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of PANAYIOTOU BROTHERS ESTATES

ΓΥΡΟΣ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7113

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of ΓΥΡΟΣ ΦΑΡΜ ΛΙΜΙΤΕΔ

ESEMCO ENERGY SAVING ELECTRICAL & MECHANICAL CONSULTING ENGINNERS

S 8191

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of ESEMCO ENERGY SAVING ELECTRICAL & MECHANICAL CONSULTING ENGINNERS

PANAYIOTOU, KITTOS, SOTERIOU & CO

S 8249

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of PANAYIOTOU, KITTOS, SOTERIOU & CO

P & P CAMEO JEWELLERY

S 8818

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of P & P CAMEO JEWELLERY

C & G PANAYIOTOU CONSTRUCTIONS & CO

S 10550

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of C & G PANAYIOTOU CONSTRUCTIONS & CO

GENIPA RUBBISH CONTRACTORS & RECYCLING

S 11774

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of GENIPA RUBBISH CONTRACTORS & RECYCLING

PANART LIMITED

HE 15084

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of PANART LIMITED

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΕΡΔΙΚΑ

EE 16045

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Owner of ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΕΡΔΙΚΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 27573

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

PANICOS PANAYIOTOU IMPORT & EXPORT SEA FOOD & FOOD STAFF LIMITED

HE 30573

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of PANICOS PANAYIOTOU IMPORT & EXPORT SEA FOOD & FOOD STAFF LIMITED

YETI TRADING LIMITED

HE 31946

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of YETI TRADING LIMITED

GENIPA RUBISH CONTRACTORS

EE 33304

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Owner of GENIPA RUBISH CONTRACTORS

COPER STAR GALLERY LIMITED

HE 36559

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of COPER STAR GALLERY LIMITED

COPER STAR GALLERY LIMITED

HE 36559

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of COPER STAR GALLERY LIMITED

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΗΛΙΔΩΝΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40511

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΗΛΙΔΩΝΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

PANART ESTATES LIMITED

HE 41364

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of PANART ESTATES LIMITED

Γ & Α ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48560

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of Γ & Α ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.P. PLAYTIME LUNA PARK LIMITED

HE 49072

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of G.P. PLAYTIME LUNA PARK LIMITED

KONAKO FROZEN FOOD LIMITED

HE 75866

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of KONAKO FROZEN FOOD LIMITED

KONAKO FROZEN FOOD LIMITED

HE 75866

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of KONAKO FROZEN FOOD LIMITED

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟ ΕΝΑΣΤΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98040

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟ ΕΝΑΣΤΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANTHOS & GEORGIOU LIMITED

HE 98290

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of ANTHOS & GEORGIOU LIMITED

G.S.P.REFRIGERATORS ENGINEERING SERVICES LIMITED

HE 120681

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of G.S.P.REFRIGERATORS ENGINEERING SERVICES LIMITED

PARALLEL COMMERCIAL HOUSE LIMITED

HE 121827

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of PARALLEL COMMERCIAL HOUSE LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.