Ε.Α. ΠΑΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 98683
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
26/11/98
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

SAVVAS EVAGELOU TEXTILES LIMITED

HE 27325

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of SAVVAS EVAGELOU TEXTILES LIMITED

M.A. NEMA ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98682

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of M.A. NEMA ΛΙΜΙΤΕΔ

M.A. NEMA ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98682

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Secretary of M.A. NEMA ΛΙΜΙΤΕΔ

Ε.Α. ΠΑΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98683

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of Ε.Α. ΠΑΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

FILIOS ESTATES LIMITED

HE 139425

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Director of FILIOS ESTATES LIMITED

STAVROS E. CATERING LIMITED

HE 175717

Related to ΑΝΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ who is Secretary of STAVROS E. CATERING LIMITED

M. ANDRONIKOU GOLD DESIGN LIMITED

HE 51197

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Director of M. ANDRONIKOU GOLD DESIGN LIMITED

A.K. ART OF SILVER COMPANY LIMITED

HE 89821

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Director of A.K. ART OF SILVER COMPANY LIMITED

Μ. ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 94300

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Director of Μ. ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α.Χ. ΣΟΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98681

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Director of Α.Χ. ΣΟΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

M.A. NEMA ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98682

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Director of M.A. NEMA ΛΙΜΙΤΕΔ

Ε.Α. ΠΑΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98683

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Director of Ε.Α. ΠΑΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ε.Α. ΠΑΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98683

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Secretary of Ε.Α. ΠΑΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ.Κ. ΙΚΑΤΕΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 98684

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Secretary of Γ.Κ. ΙΚΑΤΕΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

QUEEN OF TOMATO & GREEN VEGETABLE LIMITED

HE 121302

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Director of QUEEN OF TOMATO & GREEN VEGETABLE LIMITED

E & A ECONOMIKOS (SECRETARIAL) LIMITED

HE 128163

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Director of E & A ECONOMIKOS (SECRETARIAL) LIMITED

M. ANDRONIKOU ESTATES LTD

HE 130168

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Secretary of M. ANDRONIKOU ESTATES LTD

PRACHI GEMS LIMITED

HE 135148

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Director of PRACHI GEMS LIMITED

L.K. SILVER LIMITED

HE 162599

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Director of L.K. SILVER LIMITED

L.A.A. SMART APPLICATIONS LIMITED

HE 330539

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ who is Director of L.A.A. SMART APPLICATIONS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.