Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΟΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 99082
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
11/12/98
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΟΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 99082

Potentially Related to ΑΝΝΑ Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΟΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΟΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 99082

Potentially Related to ΑΝΝΑ Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΟΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

D & A SPARE PARTS

S 9398

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of D & A SPARE PARTS

D.P. IOANNOU DEVELOPMENT LIMITED

HE 18315

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of D.P. IOANNOU DEVELOPMENT LIMITED

Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΟΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 99082

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΟΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

D. IOANNOU CONCRETE LIMITED

HE 129436

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of D. IOANNOU CONCRETE LIMITED

D. IOANNOU CONCRETE LIMITED

HE 129436

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of D. IOANNOU CONCRETE LIMITED

PH. & G. LANDED PROPERTY LIMITED

HE 168455

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of PH. & G. LANDED PROPERTY LIMITED

M.A.I. PLANT-SCAPE LTD

HE 374629

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of M.A.I. PLANT-SCAPE LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument