ΡΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 99776
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
21/01/99
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΡΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 99776

Related to ΡΕΝΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΡΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΡΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 99776

Related to ΡΕΝΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΡΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

R & F IOANNOU COMEX TAXI LΙΜΙTΕD

HE 270813

Related to ΡΕΝΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of R & F IOANNOU COMEX TAXI LΙΜΙTΕD

ΡΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 99776

Related to ΦΡΑΓΚΑ Ρ. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΡΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

R & F IOANNOU COMEX TAXI LΙΜΙTΕD

HE 270813

Related to ΦΡΑΓΚΑ Ρ. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of R & F IOANNOU COMEX TAXI LΙΜΙTΕD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.